Ko der zināt piesakoties darbavietā!

Piektdien, 29.martā, Valmieras 2.vidusskolā, notika karjeras atbalsta pasākums „Par darba intervijas jautājumiem” vakarskolas pieaugušo nodaļas 10.-12.klašu izglītojamiem. Nodarbību vadīja profesionāla personāla atlases speciāliste Egita no ”Valmieras SŠR” Pasākuma dalībnieki atkārtoja un papildināja savas zināšanas par lietišķiem rakstiem, veidojot CV, uzzināja tipiskākās kļūdas un saņēma vērtīgus ieteikumus. Kā arī uzzināja tieši kam pievērš uzmanību darba devējs…

„BRĪNUMLAUKS” 1.klasē

Piektdien, 22.martā, Valmieras 2.vidusskolas sākumskolā notika karjeras atbalsta pasākuma „Brīnumlauks!” noslēguma spēle par profesijām 1.klases skolēniem. Pasākumu noorganizēja un vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone, sadarbībā ar klases audzinātāju Larisu Ļedovskihu. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Spēlē aktīvi piedalījās visi 1.klases skolēni un aizrautīgi minēja dažādas…

Veidosim skolu kopā

Īsi par svarīgāko: Pamatizglītības programma latviešu valodā ar plašām iespējām svešvalodu izmantošanai mācību procesā; Kvalitatīvas akadēmiskās zināšanas kopsolī ar mūsdienu kompetencēm; Plašas, gaišas un drošas telpas; Mācību darbā īpaša, individuāla pieeja katram skolēnam; Iespēja pielietot un padziļināt svešvalodu zināšanas ne tikai nodarbībās, bet arī ārpusstundu darbā; Pagarinātās dienas grupas, interešu izglītības nodarbības, daudzpusīgas ārpusstundu aktivitātes;…

Skolēnu vecākus iepazīstinās ar gaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā

Trešdien, 2019.gada 13.martā Valmieras 5.vidusskolas 3.stāva zālē uz tikšanos ar Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”, jeb Skola2030 pārstāvjiem tiek aicināti Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu skolēnu vecāki. Pasākuma sākums plkst. 17.30.   Šajā sarunā pastāstīsim vecākiem par galvenajām sagaidāmajām pārmaiņām mācību saturā un pieejā, un diskutēsim par to,…

„Maizes ceļš” pirmskolā!

Otrdien, 26.februārī, notika jau otrais karjeras izglītības pasākums Valmieras 2.vidusskolas pirmskolas sagatavošanas grupas bērniem „Maizes ceļš”. Mazie aktīvi un ar interesi sadarbojās maizes ceļa izzināšanā, izmantojot savas priekšzināšanas un pieredzi daloties stāstos, nosaucot dažādas ar maizi saistītas lietas, procesus, profesijas un uzzinot jaunas lietas par to, kā top galvenais pārtikas produkts – maize un bagātinot…

„BRĪNUMLAUKS” 2. klasē

Piektdien, 22.februārī, Valmieras 2.vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums „Brīnumlauks!”- spēle par profesijām 2.klases skolēniem. Pasākumu noorganizēja un vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone, sadarbībā ar klases audzinātāju Tatjanu Koziņecu. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Spēlē aktīvi piedalījās visi 2.klases skolēni un aizrautīgi minēja, gan zināmas, gan…

Profesija – politiķis, uzņēmējs!

Piektdien, 22.februārī, Valmieras 2.vidusskolā, karjeras atbalsta pasākumā viesojās politiķis, Saeimas deputāts, valmierietis – ROMĀNS NAUDIŅŠ. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Draudzīgā, neformālā sarunā 10.-12.klašu skolēniem pastāstīja savu dzīves stāstu, kā no parasta zēna kļuvis par uzņēmēju un politiķi, kā arī par savu pirmo profesiju – policists. Romāns…

„(iz)Stāsti”

Trešdien, 20. februāra pēcpusdienā, kopā ar aktīvākiem Valmieras 2.vidusskolas skolēniem, piedalījāmies iedvesmas stāstu pasākumā (iz)Stāsti pilsētas skolu jauniešiem. Pasākums notika patīkamā, neformālā gaisotnē kafejnīcā „Jaunā Saule”. „Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākumā ar saviem veiksmes stāstiem dalījās dažādu profesiju pārstāvji. Dace Leimane izstāstīja savu stāstu, kā viņa…

Izglītības ministre Ilga Šuplinska reģionālajā vizītē apmeklēja Valmieras 2. vidusskolu

Piektdien, 2019. gada 15. februārī, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska devās reģionālajā darba vizītē uz Vidzemi, lai iepazītos ar Valmierā un Raunā esošajām vidusskolām un piedalītos sarunā “Līderis skolā”. Ministre apmeklēja Valmieras 2. vidusskolu, kurā veiksmīgi tiek īstenota pāreja uz mācībām valsts valodā. Plānots, ka pāreja uz mācībām valsts valodā sāksies 2019.gada 1.septembrī un…