Erasmus+ projekts “Iet līdzi laikam”

Mūsdienās izglītības iestādēm tiek noteikti arvien augstāki kvalitātes rādītāji. Izglītības procesam jābūt saistītam ar reālo dzīvi, virzītam uz inovāciju ieviešanu, jaunu mācību metožu un formu pielietojumu ikdienā, lai skolēnos radītu motivāciju un vēlmi mācīties iedziļinoties: apgūt-analizēt-saskatīt-pielietot-realizēt utt.

Meklējot inovatīvas idejas skolas vērtību: atbildība, sadarbība, jaunrade stiprināšanai skolēnos, Valmieras 2.vidusskola Erasmus+ tālākizglītības mobilitātē izveidoja sadarbību ar mācību centru “iDEVELOP”    Malagā, Spānijā. Mācībās “Creative and critical mind” piedalījās pedagogi Linda Ādamsone, Jeļena Morozova, Līga Priede un direktora vietnieki izglītības jomā Sanita Eglīte un Vjačeslavs Piskunovs.

Skolēni ir  21.gadsimta problēmu risinātāji,tādēļ svarīgi ir  iepazīstināt viņus ar dažādākiem domāšanas rīkiem, stratēģijām, tehnikām u.c., kas tālāk  sniegs viņiem  neatņemamu pieredzi,  sasaistot zināšanas un kritiskās domāšanas procesus, radot jaunus un efektīvus rīkus, projektus, pasākumus, produktus, kuri veicinās dzīves, karjeras un darba pieredzes izmaiņas.

Ierodoties pirmajā dienā izglītības centrā “iDEVELOP”, bijām pārsteigti par viesmīlīgo uzņemšanu, mācību vidi un tehnisko nodrošinājumu. Kursu laikā tika apgūtas  dažādas radošo domāšanu attīstošas metodes. Diskutēts par vides ietekmi radošās domāšanas attīstīšanai, kā arī apskatīti vairāki piemēri Malagas izglītības iestādēs. Mācības tika piedāvātas nestandarta vidēs: skolas parkā, izglītības iestāžu gaiteņos, pie arhitektūras šederviem pilsētvidē.

Redzētais iedvesmoja un tika radītas jaunas idejas, tās analizētas,  izmantojot SVID metodi un  profesionāļu vadībā tika izveidots  projekts  Valmieras 2.vidusskolas vides uzlabošanai, lai  sekmētu skolēnu socializēšanās prasmes un jaunradi. Veidojot projektu, praktiskā darbībā izspēlējām  kritisko domāšanu veicinošus paņēmienus. Tika organizētas debates, analizētas dažādas situācijas, spriests par steriotipiem, reklāmu, vēsturi  un pielāgots biznesa Canva modelis.

Jaunrade un radošums nākotnē ir būtisks ikvienai nozarei, jo nepieciešams nepārtraukti pilnveidot un attīstīt jebkuru procesu dažādās dzīves situācijās. Lai top!

 

Sanita Eglīte, direktora vietniece izglītības jomā sākumskolā

Vjačeslavs Piskunovs, projekta koordinators

Valmieras 2. vidusskolas Erasmus+ KA1 projektu  “kasTE – iespējas, kas veicina kopīgās mācīšanās”finansējuma līgums Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000071242), līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma un administrē Valsts izglītības attīstības aģentūra. Plašāku informāciju par Erasmus+ programmu var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux