Valmieras 2. vidusskola Ekoskolu programmā darbojas jau 15 gadus, pēdējos 8 gadus skola ieguvusi Ekoskolu augstāko apbalvojumu – Zaļo karogu. Šo gadu laikā ir uzkrāta liela pieredze un skolēni ar interesi darbojas Ekoskolu programmā, realizējot dažādus ar Gada tēmu saistītus uzdevumus mācību gada ietvaros. Šo uzdevumu izpildē tiek iesaistītas gan pirmsskola, gan sākumskola, gan vidusskola.

Ekoskolas mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par dabas un vides vienotību, savas darbības seku apzināšanās, izpratne par vides un indivīda mujiedarbību, sekmēt atbildīgas attieksmes un rīcības pret vidi un savu veselību veidošanos un veicināt ilgtspējīgu lēmumu saistībā ar vidi pieņemšanu savā ikdienas dzīvē. 

Ekoskolas darbu –  mērķu izvirzīšanu, Gada tēmas izvēli, uzdevumu un pasākumu kopumu veido, organizē un koordinē Ekoskolas koordinatore Sanita Zviedrāne kopā ar Ekopadomes dalībniekiem. Ekopadomē piedalās gan skolēni no dažādām klasēm, gan vecāku padomes pārstāvji, skolas vadība un citi skolas darbinieki. 

Šajā mācību gadā Ekopadomē darbojas 35 cilvēki. Gada tēma ir izvirzīta balstoties uz skolas vides novērtējuma anketu rezultātiem un tā ir – Atkritumi. 

Mācību gada garumā tiks plānoti un realizēti dažādi pasākumi par tēmu “Atkritumi”, piemēram, atkritumu šķirošana, ietekme uz vidi un cilvēka veselību, atbildīgas attieksmes veidošana u.c. 

Paralēli Ekoskola piedalās arī kopējos Ekoskolu pasākumos, kas notiek visas valsts mērogā, piemēram, Ekoskolu Rīcības dienas, kā arī pasākumos, kas notiek ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas mērogā, piemēram, Eiropas Mobilitātes nedēļa, Zemes stunda, Silto džemperu diena u.c. 

Skolā ikdienā tiek domāts par zaļā dzīvesveida popularizēšanu, gan caur macību priekšmetiem, gan ikdienas rīcībām, piemēram, notiek pārgājieni, velobraucieni, tiek šķiroti atkritumi, skolā ir atsevišķi konteineri arī izlietotajām baterijām, tiek vākta makulatūra. 

Šogad septembrī 2. vidusskola pirmo reizi piedalījās Latvijas Zaļās kustības rīkotajā Starptautiskā pasākuma “Cean Games”, kur ieguva 1. un 3. godalgotās vietas, kā arī 1. vietu visa Baltijas Jūras reģiona komandu konkurencē.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux