“Ko dara uzņēmējs?”

Trešdien,29.martā, 3.b klases skolēni ar klases audzinātāju Sanitu Eglīti, sociālo zinību integrētajā stundā ar karjeras caurvijām ,devās pētīt “Ko dara uzņēmējs?” . Skolēni apmeklēja skolai tuvumā esošo uzņēmumu- izdevniecību “Lapa” ar mērķi satikties ar uzņēmēju, izzināt ražošanas procesu un noskaidrot, kas ir un ko dara uzņēmējs, lai varētu tēmas ietvaros pastāstīt par uzņēmumiem savā novadā/pilsētā.
Apmeklējot uzņēmumu, skolēni vēroja ražošanas procesu tipogrāfijā un sarunās ar uzņēmēju, noskaidroja, kā notiek kādas preces ražošana un ko dara uzņēmējs. Uzdeva jautājumus , lai noskaidrotu jēdzienus “prece”, “peļņa”, “uzņēmums”, “uzņēmējs”, “uzņēmējspējas”, “izmaksas”.
Skolēni ieguva personīgo pieredzi vērojot kā tiek formēta izdošanai grāmata, prasmi secīgi pastāstīt par grāmatas ražošanas gaitu, nosaucot nepieciešamos izejmateriālus, zināšanas, prasmes, pārdošanas/lietošanas iespējas , lai izprastu, kādi resursi un prasmes ir vajadzīgas, lai prece nonāktu pie pircēja.
Skolēni ar interesi iepazina uzņēmuma darbību, paplašināja savas zināšanas par uzņēmējdarbību un ieguva priekšstatu par to ko dara uzņēmējs.
Pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux