Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

  1. Centralizētie eksāmeni notiek:

2.1. vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

2.1.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22., 23. un 24. maijā;

2.1.2. vācu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā;

2.1.3. franču valodā – rakstu daļa – 2024. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. maijā;

2.2. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 28. maijā, mutvārdu daļa – 27., 28., 29., 30. maijā;

2.3. matemātikā – 2024. gada 4. jūnijā.

 

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi

  1. Monitoringa darbi vienā mācību priekšmeta kursā pēc izglītojamā izvēles notiek:

4.1. fizikā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 16. aprīlī;

4.2. ķīmijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 18. aprīlī;

4.3. bioloģijā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 24. aprīlī;

4.4. dabaszinībās (vispārīgajā mācību satura apguves līmenī) – 2024. gada 30. aprīlī.

  1. Centralizētie eksāmeni notiek:

5.1. optimālajā mācību satura apguves līmenī:

5.1.1. latviešu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 15. maijā, mutvārdu daļa – 5., 6. un 7. jūnijā;

5.1.2. svešvalodā:

5.1.2.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 3., 4. un 5. jūnijā;

5.1.2.2. franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;

5.1.3. matemātikā – 2024. gada 13. jūnijā;

 

5.2. augstākajā mācību satura apguves līmenī:

5.2.1. sociālajās zinātnēs – 2024. gada 13. maijā;

5.2.2. latviešu valodā un literatūrā – 2024. gada 15. maijā;

5.2.3. kultūrā un mākslā – 2024. gada 17. maijā;

5.2.4. ģeogrāfijā – rakstu daļa – 2024. gada 20. maijā, praktiskā daļa – 21. maijā;

5.2.5. ķīmijā – rakstu daļa – 2024. gada 23. maijā, praktiskā daļa – 24. maijā;

5.2.6. dizainā un tehnoloģijās – 2024. gada 27. maijā;

5.2.7. fizikā – rakstu daļa – 2024. gada 29. maijā, praktiskā daļa – 30. maijā;

5.2.8. svešvalodā:

5.2.8.1. angļu valodā – rakstu daļa – 2024. gada 3. jūnijā, mutvārdu daļa – 5., 6. jūnijā;

5.2.8.2. franču valodā – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 4. jūnijā;

5.2.8.3. vācu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 6. jūnijā;

5.2.8.4. krievu valodā  – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2024. gada 7. jūnijā;

5.2.9. bioloģijā – rakstu daļa – 2024. gada 10. jūnijā, praktiskā daļa – 11. jūnijā;

5.2.10. matemātikā – pirmā un otrā daļa – 2024. gada 13. jūnijā, trešā un ceturtā daļa – 2024. gada 14. jūnijā;

5.2.11. vēsturē – 2024. gada 17. jūnijā;

5.2.12. programmēšanā – 2024. gada 19. jūnijā.

 

https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/c4541257-4553-452d-b3ff-428bcf32364a/preview

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux