Pats savas dzīves kapteinis

Piektdien, 11.janvārī, Valmieras 2.vidusskolas 12.klases skolēni ,piedalījās karjeras atbalsta nodarbībā  „Pats savas dzīves kapteinis”, kuru vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Straujiem soļiem tuvojas tas laiks, kad skolas laiks būs tikai atmiņās un nākamajiem vidusskolas absolventiem, jāsāk nopietni un atbildīgi plānot…

EKOZIŅAS DECEMBRĪ

Decembris ir gada noslēguma un  svētku mēnesis.   Šajā laikā esam raduši atskatīties uz padarīto un novērtēt savu veikumu. Arī Ekopadomes  dalībnieki ir gandarīti  par  saviem labajiem darbiem. Skolā norisinājās ZPD aizstāvēšana. Divi darbi bija veltīti veselīgam dzīvesveidam. Vienu  no  pētnieciskajiem darbiem bija izstrādājušas un  aizstāvēja  meitenes no Ekopadomes. Ekopadomes jaunieši piedalījās labdarības akcijā “Dari labu!”…

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” Valmieras 2. vidusskolā.

Latvijas valsts simtgadības lielākā iniciatīva  “Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1. – 12. klases skolēniem dotu iespēju dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un citviet būt klātienē, lai viņi varētu gūt citādu pieredzi, kuru nevar iegūt vien teorētiskās nodarbēs. Jācer, ka piepildīsies iniciatīvas “Latvijas skolas soma” patrona Ministru…

Projekta MORE LANGUAGES = MORE POSSIBILITIES

05.12.2018. Projekta noslēguma seminārs 04.12.2018. Valmieras 2.vidusskolā notika projekta “More languages = More Possibilities” (Vairāk valodu = vairāk iespēju) noslēguma seminārs, kurā projekta dalībnieki dalījās pieredzē ar kursos ārvalstīs gūtajiem iespaidiem, praksē izmantojamām metodēm un materiāliem. Visi dalībnieki atzina, ka dalība programmā Erasmus+ ir paplašinājusi redzesloku un devisi idejas un ierosmes jauniem darbiem un projektiem.…

Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā

Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā, jārīkojas šādi: Jāuzraksta iesniegums skolā jāieskaita nauda (1,15 EUR) par atkārtotas apliecības izgatavošanu (piezīmēs norādot skolu, vārdu un uzvārdu). Un maksājuma uzdevumu jānosūta uz skolas kanceleju (v2v@valmiera.edu.lv) Rekvizīti: Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Reģ.Nr.90000043403 SEB banka; Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5; Kods: UNLALV2X Swedbank AS;…

EKOZIŅAS NOVEMBRĪ

10. – 2. 11. noritēja Rīcības nedēļa    “Plastmasai NĒ!”. Tās laikā tika iestādītas  100 ozolzīles. Izdīgušos stādiņus paredzēts pavasarī izstādīt dabā. 11. Novadījām meistarklasi skolā un   Valmieras iedzīvotājiem Vidzemes integrētajā   bibliotēkā. 11.Ekopadomes dalībnieki no 11. klases novadīja klases audzināšanas stundas 5.,6.,7., 9.un 10. klasēs, kurās stāstīja par plastmasas atkritumu kaitīgo ietekmi uz vidi. Ekopadome, turpinot…

INFO skolēniem un vecākiem

Sakarā ar jauno skolas iepirkuma līgumu, paziņojam, ka no 2018. gada 1. decembra mainīsies pusdienu cena.

1. – 4. klase – 1.42 Eur
5. – 12. – 1.65 Eur

Skolniekiem, kuriem brīvpusdienām piešķirta 30 % atlaide – 1.15 EUR

SIA “Kantīne B”

Karjera un dzīvesveids

Piektdien, 30.novembrī, Valmieras 2. vidusskolas struktūrvienības vakara (maiņu) vidusskolas 8./9.-12.klašu skolēni piedalījās pasākumā „Karjera un dzīvesveids”. Pasākuma dalībnieki izvērtēja vai mūsu ieradumiem, raksturam, prasmēm, spējām un vaļaspriekiem ir būtiska nozīme profesijas izvēlē, jo darbā pavadām lielāko daļu dzīves un profesionālie izaicinājumi arī veido mūsu personību. Dalībnieki iepazinās ar sabiedrībā pazīstamas personības, žurnālistes un pasākuma vadītājas…