Filma “Dvēseļu putenis”

Projekta Latvijas SKOLAS SOMA, mūsu 7. – 12. klašu skolēniem tika rasta iespēja noskatīties mākslas filmu “Dvēseļu putenis”. Vēsturiska kara drāma pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna motīviem ved 100 gadus senā pagātnē. Sešpadsmitgadīgais Artūrs dodas strēlniekos un kopā ar draugiem cīnās par brīvību – pat tad, kad neviens nezina, kurā pusē tā meklējama. Saviļņojošais stāsts…

Atsākās ROBOTIKAS nodarbības

Ar 25.11.2019. ir atsākušās ROBOTIKAS NODARBĪBAS SAM 8.3.2. “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta ietvaros. Katru otro nedēļu notiks nodarbības 2. un 3. klasei. Savukārt pirmišiem datorikas nodarbība notiek katru ceturtdienu. Darbošanās ar robotiem bērniem attīsta loģisko domāšanu, uzlabo spēju pieņemt lēmumus, analizēt, arī sadarboties komandā. Kā arī darboties ar LEGO…

Mūsu mīļajai skolai -75!

Ir mūsu ceļi laikam ritot šķīrušies. Klāt salidojums, kurā varam atzīties, Ka krūtīs sirdis vēl joprojām strauji pukst, Kaut sarma rotā sen jau deniņus.   Cik ātri skrien laiks… Mūsu mīļajai skolai -75! Tāds nopietns vecums, stiprs pamats jauniem lidojumiem un piepildījumiem. Tā ir daudzu pedagogu un absolventu paaudžu vēsture. Vēsture, kurā ir gan priecīgi,…

Rīcības nedēļa Valmieras 2. vidusskolā

10. -31. 10. Plastmasas vākšana instalācijas izveidei Rīcības nedēļā. 11. -10. 11. Rīcības nedēļa “NĒ klimata pārmaiņām!”. Mācību priekšmetu ietvaros 6. klase matemātikas stundā novēroja transportu un veidoja mazus projektus tēmai “Transports un klimats” (datu vākšana, rezultātu grafiska  noformēšana). 11. 5. klase sagādāja barību skolas Dzīvās dabas stūrīša iemītniekiem un 7.a klase savāca līdzekļus mājas…

Veiksmīgas karjeras ABC!

8.novembrī Valmieras 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums- „Veiksmīgas karjeras ABC”, 9.-11.klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar veiksmīgas karjeras veidošanas priekšnosacījumiem, attīstot prasmes detalizēti izveidot savas karjeras plānu. Seminārā personības izaugsmes treneru vadībā 9.-11.klašu skolēni: analizēja, kas ir „ karjera”…

„Profesijas animācijā 1”

Otrdien, 5.novembrī, skolā notika karjeras atbalsta pasākums „Profesijas animācijā” 5.klases skolēniem, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums tika organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar profesijām, kas saistītas ar animāciju, un praktiskajās nodarbībās ļaut pašiem izmēģināt spēkus animācijas veidošanā. Pasākuma sākumā skolēni uzmanīgi klausījās lekciju un iepazinās ar dažādām profesijām,…

Individuālā atbalsta grupa gūst popularitāti skolēnu un vecāku vidū

Jau otro mācību gadu skolā darbojās Individuālā atbalsta grupa sākumskolas skolēniem. Grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā pēc mācību stundām, palīdzēt sagatavot izglītojamajiem mājas darbus, organizēt brīvo laiku un atpūtu, intelektuāli attīstot izglītojamos paplašinot viņu redzesloku. IAG  režīmu sastāda grupas skolotājs, ietverot tajā: mājas darbu sagatavošanu; nodarbības atbilstoši IAG  darba grafikam…