“Balva izglītībā 2017” laureāti

4.oktobrī koncertzālē ”Valmiera” tika godināti Valmieras pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu izglītības kvalitātes veicināšanā. Svinīgajā sarīkojumā godināti arī Valmieras pilsētas pašvaldības apbalvojuma ”Balva izglītībā 2017” laureāti par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā. Apbalvojumu un īpašu piemiņas pildspalvu komplektu saņēma 28 Valmieras vispārējo, speciālo, profesionālās ievirzes un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi. Šogad…

Vecāku kopsapulce 05.10.2017.

Aicinām mūsu skolas skolēnu vecākus uz vecāku kopsapulci, 5. oktobrī, plkst.18.00, skolas aktu zālē. Dienas kārtība: * A.Gluhovs – skolas darbs un aktualitātes 2017./2018.m.g. * V.Piskunovs – mācību darbs skolā * J. Morozova – audzināšanas darbs ārpusskolas pasākumi skolā * J. Carjova – sociālā pedagoga darbs * Vecāku padomes atskaite Pēc vecāku kopsapulces notiks klašu…

Ekoziņas 19.09.2017

Valmieras 2. vidusskolas EkoPadome un 7. klase piedalījās izzinošā ekskursijā Sedas purvā. Otrdien, 19. septembrī Valmieras 2. vidusskolas jaunā EkoPadome, apvienojoties ar 7. klases skolēniem, skolotāju Ņilas Zaicevas un Olitas Šarlanes pavadībā, devās draudzīgā un izzinošā braucienā uz kūdras ieguves purvu Sedā. Sedas purvs ir viens no lielākajiem Latvijas kūdras purviem, kurā vēl joprojām notiek…

“Olimpiskā diena 2017”

2017.gada 22.septembrī, Valmieras 2.vidusskolā norisinājās “Olimpiskās dienas 2017” aktivitātes. Valmieras 2.vidusskolas pirmsskolas izglītības grupas piedalījās sporta aktivitātēs J.Daliņa stadionā. Savukārt Valmieras 2.vidusskolā Olimpiskās dienas aktivitātēs piedalījās visi 1.-12.klašu izglītojamie. Atbilstoši Olimpiskās dienas 2017 gada devīzei – “Vingro svaigā gaisā” visas aktivitātes tika novadītas skolas stadiona laukumā. Papildus Olimpiskās dienas rīta rosmes kompleksam katra klase aktīvi…

Starpnovadu vieglatlētikas sacensību “Vidusskolu kauss” laureāti

Sveicam Starpnovadu vieglatlētikas sacensību “Vidusskolu kauss”, kas notika 2017.gada 20.septembrī Valmieras J.Daliņa stadionā, uzvarētājus: 1.vietas ieguvēju augstlēkšanā – Ēriku Povetkinu, 2.vietas ieguvēju tāllēkšanā – Ēriku Povetkinu un 1.vietas iegūvēju 2000.m. skrējienā – Savēliju Suharževski!

EKO skolas apņemšanās I semestrī

17.09.2017. Veselīga dzīvesveida popularizēšana. Valmieras maratons 2017. Sākumskolas skolēni un skolotāji piedalās maratonā. 22.09.2017. Piedalamies Olimpiskā dienā 2017. Rīta vingrošana un zīmējumu konkurss “Mana sporta zāle dabā!”. Vidusskolas klasēs 18.09.2017. Sākumskolas dabas velšu izstāde. 12.10.2017. “Krāsaini smilšu terapija” 13.10.2017. “Slāvu svētki” (Покров/Miķeļi) Zīmējumu konkurss “Latvija ir brīnumzeme” 6.11.-12.11.2017. Rīcības nedēļa. Akcija “Palīdzēsim putniem ziema!” Septembrī…