Ball

Ziemassvētku balle

Skolēni un vecāki, omes un opi, draugi,darbinieki

būsiet mīļi gaidīti uz Valmieras 2. vidusskolas

ikgadējo Ziemassvētku balli,

17.12.2015., plkst. 17.00.

Programmā: dzied, spēle un dejo klašu kolektīvi, skolas dēju grupa “Justify”, pārsteigumi

 

Projekta noslegums

Projekta „Mūs vieno kultūra” noslēgums ViA 03.12.2015.

Latvijas Krievu Kultūras biedrība, projekta „Mūs vieno kultūra” ietvaros atklāja dažādu etnisko kultūru pārstāvju fotoizstādi „Daba un cilvēks Latvijā” Vidzemes Augstskolā. Laureātu vidū arī mūsu skolas skolnieces Viktorija Fefimova un Lana Valērija Sičeva. Jāpiebilst, ka izstāde viesosies arī mūsu skolā no 9.12.2015.

1

Meistarklases skolotājiem 2015

Valmieras 2.vidusskolā jau vairākus gadus darbojas CLIL (integrēta satura un valodas apguve) projekts. Tā mērķis ir attīstīt stabilas skolēnu svešvalodas prasmes, sasaistē ar mācību priekšmetu saturu. Rezultātā palielinās vispārizglītojošo skolu absolventu konkurētspēja darba tirgū.Pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam mūsu skolā laika periodā no 29.10.2015. līdz 26.11.2015. notika pedagogu meistarklase  „Valodas un satura integrēta apguve dažādu…