Veidosim skolu kopā

Īsi par svarīgāko:

 • Pamatizglītības programma latviešu valodā ar plašām iespējām svešvalodu izmantošanai mācību procesā;
 • Kvalitatīvas akadēmiskās zināšanas kopsolī ar mūsdienu kompetencēm;
 • Plašas, gaišas un drošas telpas;
 • Mācību darbā īpaša, individuāla pieeja katram skolēnam;
 • Iespēja pielietot un padziļināt svešvalodu zināšanas ne tikai nodarbībās, bet arī ārpusstundu darbā;
 • Pagarinātās dienas grupas, interešu izglītības nodarbības, daudzpusīgas ārpusstundu aktivitātes;
 • 6 gadu pieredze izglītojošo nometņu organizēšanā (dabaszinātnēs, valodās, adaptācijā utt.);
 • Vairāk nekā 15 realizētie starptautiskie projekti ar skolēnu dalību ārzemju mobilitātēs;
 • Vertīborientēts audzināšanas darbs;
 • Dalība MOT programmā;
 • Un vēl daudzas priekšrocības un iespējas…

 

JŪSU LĒMUMAM IR JĀBŪT PROGRESĪVAM UN TĀLREDZĪGAM!

 

Viens no vissvarīgakajiem vecāku izaicinājumiem – bērna izglītošana un audzināšana. Skolas un vecāku sadarbības uzdevums radīt pamatu veiksmīgai izglītības apguvei, kuras rezultātā, darba tirgū ienāk konkurētspējīgs, elastīgs, progresīvi domājošs speciālists.

Vecāku izvēle šobrīd, izraugoties izglītības programmu un vidi pirmklasniekam, ieskatīties nākotnē, kurā globālais darba tirgus izvirzīs iespējams pilnīgi atšķirīgas no šī brīža prasības. Tendences skaidri redzamas jau šobrīd: akadēmisko zināšanu un vērtību bāze, pašvadības spējas, kognitīvās prasmes, valodu prasmes, digitālās kompetences, radošums, iniciatīva un elastība, spēja pielāgoties mainīgai videi, spēja mācīties un strādāt multilingvālā vidē –  tās ir nākotnes konkurētspējīga absolventa pamatprasības un kompetences.

Ja skola skaidri apzinās nākotnes darba tirgus prasības, tad tā arī spēs nodrošināt atbilstošu mācību un audzināšanas procesu skolēniem, lai kvalitatīvi sagatavotu izglītojamos turpmāko gadu izaicinājumiem.

 

Mūsu skola rūpēsies par Jūsu bērna nākotni jau tagad!

Esiet progresīvi!

Izvēlieties Valmieras 2.vidusskolu!

Nāciet un iegūstiet vairāk informācijas 2019.gada 28.martā plkst. 18.00 Valmieras 2.vidusskolā.

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux