„Valmiera – Liepāja: izaicinājumi un novitātes”

Piedalījāmies pārrunās ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas MK vadītājiem, uzsverot MK vadītāja un kolēģu lomu izglītības procesa inovāciju laikā, iepazīstoties ar MK darbu, plāniem, atklāto stundu norisi un dalību pilsētas un republikas konkursos un olimpiādēs, jo skolas galvenais darbības virziens ir skolēna vispusīgas un radošas personības attīstības veidošana, sākot ar sākumskolas posmu, nodrošinot pēctecību turpmākajās klasēs.
Pēc dalības atklātajās stundās notika apaļais galds un brīvais mikrofons par bilingvālo izglītību, kuru vadīja Gaļina Skorobogatova, iepazīstinot kolēģus ar bilingvālās izglītības darbu A. Puškina 2. vidusskolā, jaunām tendencēm un projekta iespējam, ko sniedz Latviešu valodas aģentūra, kā arī CLIL programmas norisi un efektivitātes priekšnoteikumiem, dodot iespēju kolēģiem izteikties un dalīties savā pieredzē.
Mēs, kopā sadarbojoties (abu skolu pedagogu atziņa), varam ietekmēt izglītības procesu, mācību vielas apguvi, pārdomāt un ieviest inovācijas, apgūt IKT prasmes, pilnveidot komunikācijas prasmes un veidot kopīgus izglītojošos multilingvālus projektus gan skolēniem, gan skolotājiem.
Paldies par viesmīlīgu uzņemšanu A. Puškina 2. vidusskolas direktorei Edītei Plamšei, vietniekam Andrejam Zavaruhinam un visai komandai, kas piedalījās šī pieredzes apmaiņas semināra organizēšanā un norisē. Pēc abu skolu direktoru vienošanās, jau 2014./2015. m.g. Liepājas A. Puškina 2. vidusskola ciemosies pie mums Valmierā.

 

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux