PILSĒTAS topošo pirmklasnieku vecāki!

Ir sagaidīts 2021. gads. Šogad jūsu bērns uzsāks skolas gaitas un kļūs par pirmklasnieku. Jūsu sirdis ir piepildītas ar prieku, uztraukumu un rūpēm. Viens no vissvarīgākajiem vecāku izaicinājumiem – bērna izglītošana un audzināšana.
Līdz ar pārmaiņām izglītībā jau kopš 2018. gada īstenojam pamatskolas izglītības programmu LATVIEŠU VALODĀ. Nākamajā mācību gadā šī iespēja pēctecībā tiks piedāvāta 1., 2., 7., 8., 9.klasēs.
Ieraudzīt, saskatīt, piedāvāt – vērtības, kuras ir svarīgas ikvienam   bērnam nākotnē, ir viena no mūsu skolas svarīgākajām prioritātēm. Analītiskā un radošā domāšana, spēja kompleksi risināt problēmas, komunikācijas spējas, turklāt vairākās valodās un dažādās kultūras vidēs, spēja vadīt un strādāt komandā, spēja pārvaldīt digitālās jeb tehnoloģiju prasmes, spēja uztvert un domāt globāli, spēja pielāgoties situācijām un uzņemties risku, spēja pielāgoties situācijai un pieņemt atbilstošus lēmumus – ir prasmes, kas skolēniem būs vajadzīgas nākotnē.
Ar mērķtiecīgu darbu sasniegt, lai topošais pirmklasnieks pēc 12 – 16 gadiem pozicionētos kā konkurētspējīgs, elastīgs, progresīvi domājošs speciālists darba tirgū, ir kopīgs vecāku un skolas/augstskolas uzdevums.
Ikdienas darbu ar skolēniem  pakāpeniski un tālredzīgi  papildinām  ar jaunākajām mācīšanas pieejām dažādos vecumposmos, ar interaktīvām, skolēnus  aizraujošām  mācību formām.
Ņemot vērā absolventu viedokli un vecāku pozitīvās atsauksmes, praktizējam CLIL (mācību priekšmeta un svešvalodas integrētu apguvi). Jau pamatskolas izglītības posmā skolēniem tiks piedāvāts paplašinātāks  mācību priekšmetu un fakultatīvo nodarbību klāsts, lai nodrošinātu agrīnu profesionālo ievirzi, tādējādi sekmējot pārdomātāku mācību procesu vidusskolā, izvēloties ”izglītības grozus”.Sadosimies rokās, lai jūsu bērns kļūtu par zinošu un veiksmīgu skolēnu, mācoties Valmieras 2.vidusskolā!

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux