Tālākizglītības iespēju diena „Lielceļš”

Otrdien, 16.aprīlī, notika Tālākizglītības iespēju diena „Lielceļš” Valmieras pilsētas skolu 8.-12.klašu skolēniem, lai iepazītos ar tālākizglītības iespējām pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas.

Pasākumu organizēja Valmieras Izglītības pārvalde, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001  „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākumā piedalījās  visas Valmieras vidusskolas, popularizējot savas mācību programmas. Arī Valmieras 2.vidusskola prezentēja savu skolu un plašo izglītības programmu piedāvājumu.

Pasākumā piedalījās arī projekta „Proti un dari” koordinatore Sanita Vītola, kas prezentēja projektu, ko īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām, kura ietvaros jauniešiem no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nemācās, piedāvā iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai viņus iesaistītu jebkāda veida izglītībā vai darba tirgū. Valmieras pilsētas pašvaldība šī projekta ieviešanu uzticēja mums – Valmieras 2.vidusskolai, un tā, sākot no 2017.gada februāra,  pamatā visas aktivitātes tiek plānotas un notiek Valmieras 2. vidusskolā.

Liels Paldies, skolas administrācijas komandai par vizuālo un informatīvo materiālu sagatavošanu un transportēšanu, padomes pārstāvēm, 10.klases skolniecēm Viktorijai Ļeškevičai un Elīnai Čugunovai par aktīvu līdzdalību skolas prezentēšanā un popularizēšanā.

Paldies arī aktīvākajiem 8.-12.klašu skolēniem un klašu audzinātājiem par pasākuma apmeklēšanu.

Ikviena informācija palīdz skolēnam jēgpilni atlasīt vajadzīgo un pieņemt apdomātu lēmumu par savas nākotnes karjeras profesijas izvēli.

 

                   Informāciju sagatavoja: pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux