Somijas izglītības kvalitāte

Izglītības sistēmas kvalitātē  Somija ir viena no līderēm pasaules mērogā. Izglītība tiek uztverta kā viena no būtiskākajām pamatvērtībām. Sabiedrība kopumā apzinās, ka viss sākas ar izglītību un vērtē to daudz augstāk nekā materiālās lietas. Tā ir visas sabiedrības sociālā apziņa.  Nord plus projekta dalībnieki no Valmieras 2.vidusskolas, Slāvu pamatskolas (Igaunija), P.Vileišio ģimnāzijas un Svalia proģimnāzijas (Lietuva) skolotāji, projekta ietvaros apmeklēja Austrumsomijas skolu, kā arī jaunu Imatras pilsētas skolu Mansikkala.

Somijas izglītības sistēma ir nepārtrauktā attīstībā un atbilstoši pasaules tendencēm regulāri notiek dinamiskas izmaiņas.

Izglītības iestādēs vērojams vienots veselums, piedāvājot vienā iestādē vairāku izglītības pakāpju apguvi. Piemēram, sadarbība ar ģimenēm jau tiek uzsākta bērniņa gaidīšanas posmā, tālāk seko nodarbības mazuļiem, tad pirmsskolas posms, pamatskolas izglītība, vidējā izglītība. Visas inovācijas tiek ieviestas visā izglītības sistēmas pakāpēs  kopumā nevis atsevišķā jomā.

Izglītības apguve tiek tuvināta reālajai dzīvei, daudz iespēju darboties STEM  jomā, mācīties iedziļinoties tematu apguvē.

Lai saglabātu līderpozīcijas, daudz resursu velta nepārtrauktiem nākotnes tendenču pētījumiem, analizē, kādas prasmes būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū un integrē tās izglītībā.  Digitalizācija, bez šaubām, ir starp lielākajiem pārmaiņu virzītājspēkiem. Tehnoloģijas tiek  integrētas mācību procesā, un vide aizvien vairāk veicina mācīšanos.

Izglītības sistēmas pamatideja ir mācīšanās risināt problēmsituācijas (problem based learning). To vienkārši pieprasa mūsdienu pasaule, kurā ikvienam skolēnam un studentam ir piekļuve milzīgiem informācijas apjomiem. Skolotāji akcentē visaptverošas mācīšanās prasmes, piedāvā daudz problēmsituāciju risināšanu, multidisciplinārus projektus.

Augstākās izglītības jomā Somijā tiek piemērotas ļoti vispārīgas un elastīgas prasības, atstājot augstskolām ļoti plašas autonomijas iespējas. Ir iespējams brīvi mainīt studiju programmu saturu, pielāgojot to darba tirgus izmaiņām, turklāt veidot atšķirīgas programmas dažādos reģionos, nepakļaujot visu valsti vienotiem standartiem.

Sanita Eglīte

Valmieras 2. vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux