Rīcības nedēļa Valmieras 2. vidusskolā

  1. 10. -31. 10. Plastmasas vākšana instalācijas izveidei Rīcības nedēļā.
  2. 11. -10. 11. Rīcības nedēļa “NĒ klimata pārmaiņām!”. Mācību priekšmetu ietvaros 6. klase matemātikas stundā novēroja transportu un veidoja mazus projektus tēmai “Transports un klimats” (datu vākšana, rezultātu grafiska  noformēšana).
  3. 11. 5. klase sagādāja barību skolas Dzīvās dabas stūrīša iemītniekiem un 7.a klase savāca līdzekļus mājas iegādei žurkai.

6.11. Dzīvnieku patversmē  pastaigas ar dzīvniekiem.  Kāpnīšu izgatavošana kaķiem 1,5m – 2m augstumā un 21 cm platumā, atstarpe starp  pakāpieniem  14cm (konkurss klasēm). Ļoti aktīvi piedalījās 9.aklase, kura izgatavoja astoņas kāpnītes. Devītklasnieki kopā ar klases audzinātāju Olitu Šarlāni nogādāja izgatavotās kāpnītes dzīvnieku patversmē un arī izveda pastaigā suņus. Tāpat aktīvi pie kāpnīšu izgatavošanas piedalījās  skolēni: Vašuta A. (8.a kl.), Jakovļevs J., Loginovs K.  (2. a kl.).

7.11.  Instalāciju konkurss “Nē plastmasai!” Rīcības nedēļas ietvaros. 7.a un 7.b. klase izveidoja instalācijas  “Dzīvnieku pasaule plastmasā”. Pirms instalācijas izveides notika diskusija par plastmasas ietekmi  uz dzīvnieku pasauli un klimata pārmaiņām.

7.11. Vecāko klašu Ekopadomes pārstāvji   pēc savas iniciatīvas bija uz tikšanos ar pašvaldības  vides koordinatori Līgu Bieziņu, lai dalītos ar savām idejām par pilsētas vidi eko jautājumos. Pēc tikšanās varēja secināt, ka daudzos jautājumos abu pušu domas  un rūpes par savu pilsētu sakrīt.

8.11. Klases audzināšanas stundas “Ko es varu darīt klimata labā?” (diskusijas, pārrunas). Izvēles tēmu piedāvājums klases stundām: “Pierādījumi klimata pārmaiņām”. “Nākotnes prognoze saistībā ar klimata pārmaiņām.” Kā klimata pārmaiņas ietekmē Latviju. “Ekopadomes pārstavji viesojās  PII un sākumskolā, lai popularizētu Latvijas un V2V Eko kustību.

8.11. plkst. 10.30. norisinājās visas skolas akcija “Nē klimata pārmaiņām!” Akcijas laikā skolēni  veidoja kopīgu vilni un demonstrēja fotogrāfijas ar izzūdošo dzīvo  sugu attēliem. Padarīto  darba vērtēšana notiks skolas konkursa “Dari un izdari !” ietvaros.

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux