Projekts “FACE YOUR FEARS!”

27.07.2018.

Mūsu izveidoto filmu (projekta rezultātu) var redzēt šeit:

https://youtu.be/GebbJdXrZC4

30.05.2018.

Publicitātes informācija

Kā bailes pārvērtās projektā

Lai vai kā arī nešķistu, ka mūsdienu jauniešiem jūra līdz ceļiem un baiļu nav ne no kā, tomēr, izrādās, tā nav taisnība. Ikdienā strādājot ar vakara (maiņu) vidusskolas jauniešiem, izrādījās, ka viņi, tāpat kā daudzi citi jaunieši daudzās citās skolās, uztraucas un pārdzīvo par visu ko – par savu nākotni un ārējo izskatu, par problēmām komunicēt un iepazīt pasauli, par visu to, ko neatpazīstam. Bet vakarskolas jaunieši prot visas problēmas pārvērst izaicinājumos gluži mūsdienīgā veidā, un tā radās ideja – varbūt ar šo var kaut ko darīt? Varbūt var parunāties par un ar savām bailēm, pajautāt citu jauniešu viedokli, kā viņi ar to tiek galā. Un neba nu Latvijā vien šāda problēma – jaunieši taču visur ir vienādi!

Un tā radās ideja Jauniešu apmaiņas projektam “Face Your Fears!”, kas tika iesniegts programmas Erasmus+ projektu konkursā un ko atbalstīja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Ar ko sākām?

Vispirms jaunieši sarakstīja dažnedažādas lietas un darbības, kas sagādā bailes, rūpes, neziņu, šaubas. Saraksts iznāca nu ļoti garš, vairāk nekā 40! Izrādās, jaunieši ļoti asi un jūtīgi uztver apkārtējo pasauli. No šī garā saraksta izvēlējāmies 5 baiļu veidus, kas varētu būt paši aktuālākie. Nākamais solis – partneri. Tā kā mums jau ir bijusi sadarbība vairākos iepriekšējos projektos un ir labas iestrādes, šoreiz piedāvājām sadarboties draugiem no Bulgārijas  – Burgasas Atvērtās universitātes (Burgas Free University), jo šķita interesanti un lietderīgi sadarboties ar augstākās izglītības iestādi, veidojot nosacītu tiltu un parādot mūsu jauniešiem perspektīvas studijām un izaugsmei.

Kā noritēja projekts?

1.posms – sagatavošanās vizīte Burgasā, kurp devās projekta iniciatores 11.n klases skolniece  Laura Pakalniete un projekta vadītāja skolotāja Daiga Ramata. Vizītes laikā precīzi tika saplānoti nodarbību laiki un telpas, kā arī vienojāmies par kultūras programmu. Un kā nu bez pārsteigumiem! Izrādās, ka Burgasas Etnogrāfiskajā muzejā strādā sieviete no Latvijas! Protams, viņa bija ar mieru vadīt ekskursiju valodā, kuru jau tik sen nebija iznācis lietot.

2.posms – projekta norise.

Tās bija   5 ļoti intensīvas dienas Burgasā. Karstas gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Katra diena sākās ar “ledus laušanas” aktivitātēm, lai labāk iepazītu viens otru un arī sniegtu ieskatu kādā konkrētā baiļu veidā. Nodarbības vadīja gan pasniedzēji, gan arī paši jaunieši. Bija gan prezentācijas, gan lekcijas, gan grupu darbi, gan situāciju analīzes, lomu spēles un izvērtējums. Mācījāmies uzstāties un diskutēt, un paraudzīties uz sevi un pasauli ar citu acīm. Kā projekta galarezultāts bija domāts uzņemt filmu, kurā jaunieši parādītu apgūto prasmju noderīgumu – ieteikumus, kā mācīties pārvarēt savus kompleksus un nepatiku, un bailes. Filmējām un pozējām, un centāmies… taču, atbraucot uz Valmieru un ķeroties pie montāžas darba, izrādījās, ka fotokamerai Burgasas saule bijusi par stipru un viss uzfilmētais izkusis… Tā nu nācās visu filmēt pa jaunam, tikai šoreiz diemžēl bez bulgāru jauniešu atbalsta. Tomēr  pats galvenais uzdevums – izveidot filmu un jauniešu ieteikumus – tika izpildīts! Un, protams, visiem un visur stāstījām par projektu, rādījām fotogrāfijas, dalījāmies pieredzētajā.

Kādas atziņas jaunieši apguva?

  • “bailēm lielas acis”- ja ļoti vajag, var gan nodarbības sagatavot, gan arī tās novadīt,
  • skola ir nepieciešama, lai mācītos svešvalodas un ne tikai,
  • Bulgārija ir tikai pirmais solis uz Eiropas un pasaules iepazīšanu,
  • tas, ka tev dzīvē nav paveicies, nenosaka tavu turpmāko likteni – svarīgākais ir paša ieguldījums un vēlme cīnīties,
  • sadarboties ar nezināmiem cilvēkiem nezināmos apstākļos ir grūti, bet pēc kopā pavadītas nedēļas tev ir par 20 draugiem vairāk,
  • Un atpakaļceļā autobusā kopīgs jautājums: “Skolotāj, vai nevar vēl kādu projektiņu?” Protams, var, bet kur ir jūsu idejas? Un pusstundas laikā tapa ideju bāze (38 idejas!!!) ne tikai vienam vien projektam. Tā ka bija vērts…

Paldies mūsu atsaucīgajiem jauniešiem L.Pakalnietei, A.Boškinai, L.A.Grabovskai, A.Štefanei, A.Koncjuhai, R.Gainai, S.Vītolai, S.Ekurei un skolotājai Oksanai Karaļčukai par atbalstu tulkošanā! Un, protams, skolas direktoram A,Gluhovam par “zaļo gaismu” projekta realizēšanā!

Daiga Ramata,

projekta koordinatore,

Valmieras 2.vsk.struktūrvienības

vakara (maiņu) vidusskolas

direktora vietniece izglītības jomā

 

 

Projekts ”Face on Your Fears!” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

10.10.2017.-30.06.2018.un vēl ilgāk

Stāstīsim citiem, dalīsimies pieredzē, iedrošināsim nebaidīties un uzdrīkstēties tā, kā to izdarījām mēs – nenobijāmies, bet paskatījāmies savām bailēm acīs.

10.10.2017.

Projekta dalībnieku sanāksme – satikāmies, lai apmainītos fotogrāfijām un videomateriāliem, vēlreiz pārrunātu projekta norisi, turpinātu darbu pie videofilmas uzņemšanas.

11.-15.09.2017.

Projekta norise Burgasā.

 02.09.2017.

Braucienam pieteikušies un apstiprināti:

A.Štefane, L.A.Grabovska, E.V.Boldaks, A.Koncjuha, A.Kaminskis, S.Ekure, R.Gaina, A.Boškina, S.Vītola, L.Pakalniete. Skolotājas – O.Karaļčuka un D.Ramata.

31.08.2017.

Projekta plānošanas vizīte bija ļoti veiksmīga – saplānojām arī kultūras pasākumus, izvēlējāmies apmeklējamās vietas, pārrunājām visu paredzamo projekta norisi un to, ko darīsim, ja kādi plāni būs jāmaina, t.s. alternatīvos risinājumus. Tomēr ceram, ka dalībnieki būs atbildīgi un varēsim izdarīt visu plānoto!

 25.08.2018.

Uz 2 dienu projekta plānošanas vizīti Burgasā (27.-28.08.) dosies 11.n skolniece Laura Pakalniete un skolotāja Daiga Ramata. Satiksimies ar vietējo koordinatori un jauniešu pārstāvi, izvēlēsimies telpas projekta norisei, sīki izplānosim katras dienas norisi, lai pārliecinātos, ka mobilitātes laikā viss notiks tā, kā jānotiek.

05.06.2017.

Urā!!!

Projekts ir apstiprināts!!!

Izsludinām dalībnieku pieteikšanos!

Ir 10 vietas braucienam uz Burgasu 2018.gada septembrī.

Dalībniekiem jābūt:

  • motivētiem – ar vēlmi piedalīties visos projekta posmos: sagatavošanas nodarbībās, aktivitātēs Burgasā, rezultātu izplatīšanas pasākumos,
  • spējīgiem sazināties projekta darba (angļu) valodā.

Līdz 25.augustam piesakies pie projekta koordinatores sk.D.Ramatas! Ja ir kādi jautājumi, uzdod tos!

 

01.02.2017.

Tiek iesniegts jauniešu apmaiņas projekts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.

Nosaukuma autors – 12.n klases skolnieks Kārlis Jakobštants!

Paldies visiem jauniešiem, kuri aktīvi piedalījās projekta idejas izstrādē un sarakstīja bezgala daudz ideju un bezgala daudz baiļu veidu, ar kuriem jaunieši saskaras ik dienu. No visa lielā klāsta izvēlējāmies 5 pašas aktuālākās. Potenciālie partneri – Burgasas Atvērtā Universitāte (Burgas Free University) Burgasā, Bulgārijā.

Gaidām rezultātus un turam īkšķus!!!

Projekta mērķis:

iemācīt jauniešiem atpazīt un pārvaldīt savas bailes, kas kavē jaunieti pilnvērtīgi iesaistīties izglītībā un sabiedrības dzīvē, tādējādi samazinot agrīnu skolas pamešanas risku

Dalībnieku profils un skaits:

* mobilitātēs tieši iesaistīti 20 jaunieši (10 no katras partnerorganizācijas), daļa no viņiem – sociālā riska grupas jaunieši

* mobilitātēs iesaistīti 4 grupu līderi (2 no katras partnerorganizācijas)

* projekta norisē iesaistīti aptuveni 40 dalībnieku no katras partnerorganizācijas (nodarbību plānošana, satura atlase, jauniešu iesaistīšana, apzināšana, materiālu tulkošana, noformēšana, IKT risinājumi u.c.)

Aktivitātes:

* sagatavošanas vizīte – detalizēti saplānota mobilitāšu norise: nodarbību mērķi un uzdevumi, izvēlētās metodes, uzskates un izdales līdzekļi, nepieciešamie materiāltehniskie resursi un kancelejas preces, izvērtēšanas metodes, kultūras u.c. iestāžu apmeklējums, tikšanos plānošana

* mobilitātes – aktivitāšu organizēšana dalībnieku individuālo un kopējo projekta mērķu sasniegšanai; darba izvērtējums

* rezultātu izplatīšanas pasākumi –  izstrādātā rezultāta ievietošana sociālajos tīklos, informatīvu bukletu izstrāde latviešu un angļu valodās, informācijas par projektu izplatīšana sociālajos tīklos un presē, projekta noslēguma semināra organizēšana

Izmantotās metodes:

“ledus laušanas” aktivitātes, diskusijas, lomu spēles, akcijas, pašizziņas testi, pārrunas ar dažādu profesiju pārstāvjiem, iestāžu, uzņēmumu, valsts pārvaldes un sociālo iestāžu apmeklējums, labdarības akcijas, dažādu pasākumu organizēšana, scenāriju veidošana un pasākumu norises nodrošināšana, videosižetu veidošana, grupu veidošanas un saliedēšanas aktivitātes, individuālu uzdevumu izvirzīšana katram,  pasākumu, akciju, nodarbību, radošo darbnīcu, apmācību u.c. organizēšana, nepieciešamo resursu apzināšana.

Rezultātu apraksts:

tiks izstrādāta īsa interaktīva mācību filma, kurā jaunieši, izmantojot video iespējas, demonstrēs dažādus savu baiļu veidus un iespējas, kā šos traucējošos faktorus atpazīt un novērst. Filmai būs 5 daļas, katra veltīta vienam baiļu veidam.  Izstrādājot filmu, jaunieši izmantos plašās  video un filmu valodas iespējas un īpatnības, izstrādās konkrētus un asprātīgus, taču ne didaktiskus ieteikumus no savas un projektā apgūtās pieredzes. Filmu varēs izmantot kā mācību palīglīdzekli dažādās nodarbībās, kuru tēma ir jauniešu pašizziņa un pašapziņas celšana – gan skolās, gan citās iestādēs, gan arī neformāli.

 

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux