Pārrobežu sadraudzības saišu stiprināšana

Pēc tam bija iespēja doties nelielā pastaigā pa pilsētu, lai iepazītos ar Pasvalis kultūrvēsturisko centru un tā apkārtni.
Mūsu vizīte sakrita ar Lietuvas Saeimas spīkeres Loretas Graužinenes un viņas komandas viesošanos ģimnāzijā. Šonedēļ, 11. martā, Lietuva svinēs savas valsts Proklamēšanas dienu un šīs tikšanās reizē Saeimas spīkere savā uzrunā pateicās ikvienam Lietuvas iedzīvotājam par veicamo darbu valsts attīstībai, cerot un ticot nākotnes labklājībai, sapratnei un atbalstam. „Būsim kopā! Būsim lepni, ka esam lietuvieši”, uzsvēra Graužinenes kundze.
Savukārt ģimnāzijas skolēni priecēja augstos viesus ar patriotisku pasākumu „Mana dziesma Lietuvai”, kuru jaunieši organizēja un novadīja, realizējot vēstures skolotāja ideju. Zīmīgi, ka viņiem bija iespēja dziedāt dziesmas par Lietuvu un Dzimtenes mīlestību Lietuvas Saeimas spīkeres klātbūtnē, tas piešķīra pasākumam neaizmirstamu, īpaši patriotisku noskaņu.
Pēc svinīgā pasākuma Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs prezentēja Valmieru un Valmieras 2.vidusskolu ģimnāzijas administrācijai, skolotājiem, kā arī Pasvaļa Izglītības pārvaldes vadītājam Kazisam Poļakasam un Kultūras centra direktoram Robartasam Lavickim. Savā prezentācijā direktors uzsvēra gan Valmieras pilsētas attīstību un pilnveidošanos pēdējos gados, gan arī mūsu skolas stiprās puses mācībās, sportā, ārpusklases darbā, projektu darbā utt. Jāpiebilst, ka Lietuvas pārstāvjiem bija ļoti daudz jautājumu par izglītības jomu Latvijā, standartiem un programmām, kā arī par sistēmu „nauda seko skolēnam”, jo arī viņi strādā pēc līdzīga modeļa. Savā uzrunā ģimnāzijas direktors Viktoras Rimša uzsvēra, ka šajā laikā Pasvaļa ģimnāzijai svarīga ir ne tikai jaunu sadarbības partneru atrašana, bet arī jau senu, draudzīgu attiecību atjaunošana, tā kā vēl nav zudušas atmiņas par vērtīgajām tikšanās reizēm Pasvalī un Valmierā.
Petro Vileišisa ģimnāzijas direktors Viktoras Rimša un Valmieras 2. vidusskolas direktors Andrejs Gluhovs apsprieda turpmākos sadarbības plānus, pārrunājot jautājums par kopīgiem sadarbības projektiem un iniciatīvām, kā arī par iespēju startēt programmas „Erasmus +” ietvaros piedāvātajās aktivitātēs.
Tikšanās rezultātā tika parakstīts Valmieras 2. vidusskolas un Petro Vileišisa ģimnāzijas sadarbības līgums, kas paredz daudzveidīgas aktivitātes starp mācību iestādēm, ar mērķi attīstīt skolēnu un pedagogu starpvalstu apmaiņas sadarbību, organizējot pieredzes apmaiņu pedagoģisko kompetenču pilnveidei, kā arī sekmēt kultūras un izglītības tūrisma attīstību starp valstīm, lai iepazīstinātu ar savas valsts kultūru, tradīcijām u.c.
Atvadoties, katrai pusei tika uzdots mājas darbs, par kuru atskaitīsimies un meklēsim kopīgas sadarbības iezīmes jaunajam 2014./2015.m.g. jau drīz, uzņemot Petro Vileišisa kolektīvu Valmierā.

 

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux