Otrais izaugsmes treniņš “Ārpus rāmja”

Mentālā veselība ir emocionāls, psiholoģisks un sociāls labklājības stāvoklis, kurā cilvēks apzinās savas spējas, var tikt galā ar ikdienas dzīves stresu, var strādāt produktīvi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībā. Pusaudžu vecumposms ir laiks starp pieaugšanu un būšanu bērnam gan fiziski, gan psiholoģiski.

Sporta psiholgs Guntis Jansons, novadīja treniņu 7. un 10. klašu jauniešiem par mentālās veselības svarīgumu un to ietekmi uz ikdienas darba procesiem un veselību kopumā. Jācer, ka jaunieši izmanto Gunta padomus un knifus 🙂

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta “Te un tagad”

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux