Meistarklases skolotājiem 2015

Valmieras 2.vidusskolā jau vairākus gadus darbojas CLIL (integrēta satura un valodas apguve) projekts. Tā mērķis ir attīstīt stabilas skolēnu svešvalodas prasmes, sasaistē ar mācību priekšmetu saturu. Rezultātā palielinās vispārizglītojošo skolu absolventu konkurētspēja darba tirgū.
Pateicoties Latviešu valodas aģentūras atbalstam mūsu skolā laika periodā no 29.10.2015. līdz 26.11.2015. notika pedagogu meistarklase  „Valodas un satura integrēta apguve dažādu mācību priekšmetu stundās sākumskolā”. Divus mēnešus sešās nodarbībās kolēģi no Valmieras 2. vidusskolas un Valmieras Pārgaujas sākumskolas mācīja citiem skolotājiem no Valmieras, Rīgas, Jūrmalas un Kocēnu novada jaunas metodes, kā mācību priekšmetu pasniegt divās vai vairākās valodās.
Programma bija paredzēta vispārējās izglītības skolu pedagogiem, kuriem bija iespēja piedalīties valodu integrētajās jeb CLIL nodarbībās un apgūt gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas un novitātes mācību darba saturā, plānošanā, vērtēšanā, aktualizēšanā, pilnveidojot pedagogu profesionālo kompetenci valodu apguvē un CLIL jomā.
Šobrīd CLIL (integrēta satura un valodas mācīšana) ir aktuāla tēma Eiropā un viena no jaunākajām pieejām mācīšanas metodikā. Tā ir arī viena no Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas prioritātēm un pamatnostādnēm, jo izglītības pētījumi pierādījuši, ka šī pieeja veicina gan skolēnu lingvistisko, gan kognitīvo attīstību.
Jāatzīst, ka kolēģi izrādīja interesi par bilingvālās izglītības,  CLIL programmu un aktīvi piedalījās atklātajās nodarbībās, vērojot atklātās stundas gan Valmieras Pārgaujas sākumskolā, gan Valmieras 2. vidusskolā.
Meistarklašu laikā  savā pedagoģiskā darba pieredzē dalījās katrs pedagogs. Programmas dalībnieki sprieda par to,  kā mācību procesu padarīt efektīvu un interesantu sākumskolas posmā, kādas ir iespējas integrēt  CLIL un valodas mācību mācību priekšmetos sākumskolā. Skolotāji vadīja meistardarbnīcas, un katram  bija iespēja pilnveidot savas prasmes, aktualizēt savu pieredzi, dalīties tajā. Pedagogi meistarklašu laikā papildināja un izvērtēja savas zināšanas, izpratni un prasmes, iepazīstot bilingvālās izglītības daudzveidīgus padarītā darba izvērtēšanas paņēmienus.
Kursu laikā skolotājiem bija iespēja pilnveidot savas zināšanas, aktualizēt pieredzi, dalīties tajā. Kopā notika 5 semināri – meistarklases par šādām tēmām:
•    Bilingvālo mācību izaicinājums jeb esošā realitāte?
•    Skolēnu valodas prasmes attīstīšanas iespējas sākumskolā
•    Mācību satura un valodas integrētas apguves labās prakses forums.

Apmācību laikā pedagogi klausījās interesantas lekcijas, vēroja atklātās stundas, pārrunāja redzēto un dzirdēto. Guvām labu priekšstatu, kā sākumskolā ar svešvalodas palīdzību var labāk apgūt mācību priekšmetu. Secināja, ka galvenais  ir mācību priekšmeta saturs un svešvaloda ir jau kā palīglīdzeklis. Kursu noslēgumā katrs dalībnieks bija sagatavojis savu stundas konspektu, ko atrādīja kolēģiem.
Kursu norisi un ieguvumus raksturo kopējās atziņas:
•    interesants veids, kā motivēt skolēnus apgūt svešvalodu, kā arī mācību priekšmetu ar svešvalodas palīdzību;
•    laba sadarbība ar kolēģiem no citām skolām;
•    integrēta satura un valodas apguve ir labs izaicinājums skolotājam un milzīgs ieguvums skolēniem;
•    kursi bija labi organizēti, saturiski bagāti un daudzveidīgi.
Izsaku pateicību un gandarījumu par sadarbību Valmieras Pārgaujas sākumskolai, skolotājām Dinai Farnastei, Ilzei Krievai, Ilutai Dunderei, Agnesei Neijai un pilsētas sākumsolas MA vadītājai Velgai Krievai, kā arī Valmieras 2. vidusskolas skolotājiem Inai Molei, Tatjanai Koziņecai, Larisai Ļedovskihai, Olitai Šarlānei, Olgai Suharževskai, Regīnai Šķistai un Laumai Gagainei par kopīgās idejas un meistarklases „Valodas un satura integrēta apguve dažādu mācību priekšmetu stundās sākumskolā” realizāciju.
Meistarklašu noslēgumā dalībnieki saņēma Latviešu valodas aģentūras apliecības.

Vjačeslavs Piskunovs,
Valmieras pilsētas Bilingvālās izglītības MA vadītājs
Valmieras 2. vidusskolas direktora vietnieks

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux