“Learning and Teaching STEM Thinking Skills” apceļo Igauniju

Valmieras 2. vidusskolas projekta Nord Plus projekta “Learning and Teaching STEM Thinking Skills” dalībnieki no 20. līdz 24.septembrim piedalījās darba vizītē Igaunijā. Nu jau trešajā projekta vizītē tikās Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas skolēni, skolotāji un izglītības jomas speciālisti.

Ir ko pamācīties, atzīst projekta dalībnieki. Izglītības attīstības stratēģija ir sakārtota, dinamiska, vērojama skandināvu pieredze, katrai pedagoģiskai darbībai ir materiālu nodrošinājums un labbūtība skolēnam.

Piemēram, digitālo pratību (robotikai un programmēšanai) pilnveidošanai  valsts piešķir finansējumu, ar materiālu atbalstu iesaistās arī vecāki, industriju pārstāvji. Aizraujoši, lai ieinteresētu tieši meitenes darboties STEM jomā ir izstrādāta programma 2. un 3. klasē, katra nodarbība nodrošināta ar nepieciešamajiem materiāliem un nodarbības aprakstu. Igauņi uzskata, ka šāda pieeja nākotnē paaugstinās meiteņu  nākotnes profesijas izvēli inženiertehnisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju jomā.

No vienkāršiem radošiem projektiem sākumskolas klasēs, darbojoties skolu, republikas un starptautiskos projektos, skolas konkursos STEM priekšmetos, piedaloties starptautiskajās konferencēs, skolēni gūst pieredzi, nostiprina pašvadītas mācīšanās prasmes. Projektu daudzveidība ir viens no nosacījumiem, lai pabeigtu konkrēto izglītības posmu.

Veselības veicināšanas programmas ietvaros skolēni aktīvi darbojas sporta stundās un ārpusstundām, izmantojot pilsētas piedāvāto infrastruktūru. Sporta zāles, sporta laukumus un halles finansē un uztur pilsētas pašvaldības. Piemēram nesen atklātais Wiru sporta centrs nodrošina sporta laukumus peldbaseinu, aerobikas un fitnesa zāles, rokas bumbu spēļu laukumus u.c. pašvaldības sporta klubiem un skolām.

Mērķtiecīgi pārdomāta vietējās infrastruktūras iesaiste mācību procesā dažādos vecumposmos un mācību priekšmetos. Vērojama abpusēja ieinteresētība un ieguvums. Piemēram, padziļinot izpratni tēmas apguvē, skolēniem mācību process tiek iedāvāts uzņēmumā, veic pētnieciskās darbības  un pēc sadarbības ar uzņēmumu skolēni aktīvi iesaistās inovatīvu priekšlikumu izstrādāšanā un palīdz veidot uzņēmuma nākotnes vīziju. Johvi Guaimnaasiumis ģimnāzijas lielākie sadarbības uzņēmumi:   Eastman Specilaties OU, Viru Keemia Grupp, NMP Silmet OU, Eesti Energia. Šādi izveidota sistēma ir vērojama katrā no apmeklētām izglītības iestādēm.

Valmieras 2.vidusskolā jau otro gadu praktizē skolotājs – mentors vidusskolēniem. 10.klašu grupā  ir viens mentors. Esam atvērti inovācijām un pēc vizītes Igaunijā apsveram attīstīt izglītības virzienu un individuālo mentoru darbību.

Igaunijas likumdošana paredz lielu patstāvību, lēmuma pieņemšanas iespējas izglītības iestādēm. Vidusskolas programmās skolām ir liela autonomija, piedāvājot savus īpašos kursus, piesaistot sadarbības partnerus, gūt ieskatu  profesiju pasaulē. Skolās ir iekārtotas un pilnīgi aprīkotas kursiem nepieciešamās telpas piem. multimediju, teātra mākslas, augsta līmeņa ķīmijas, fizikas  u.c. Lai arī skolas piedāvā dažādus kursus, eksāmeni tiek kārtoti matemātikā, angļu valodā un igauņu valodā. Papildus skolēni kārto skolas eksāmenu.

Izglītības iestāžu: Tartu Annelinna Gumnaasium, Kohtla-Jarve Gumnaasium, Johvi Guaimnaasium, Kohtla-Jarve Slaavi Pohikool modernā, sakārtotā vide dot labvēlīgu gaisotni un motivāciju skolēnam censties sasniegt augstākus mērķus, nebaidīties no grūtībām un būt līdzatbildīgam savā skolā, pilsētā, valstī.

Dari šodien! Tavs laiks, Tavs iespējas!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux