Jauniešu forums “Te un tagad”

Mērķgrupas aktīvākie jaunieši sadarbībā ar Valmieras  2. vidusskolu – organizējā Valmieras skolu jauniešiem forumu “Te un tagad”, 2022. gada 24.maijā. Forums tika organizēts lai atklāti diskutētu par jauniešiem aktuālām tēmām un kopīgiem spēkiem meklētu iespējamos risinājumus vairākiem izaicinājumiem jauniešu ikdienā, tajā starpā par PMP riska grupu un viņu ikdienu. Jauniešiem tika piedāvāta plēnarsēde ar ieskatu „Jaunieša loma Valmieras novadā. Iespējas un izaicinājumi“, kuru vadīja Simona Šmidte no Valmieras Jaunatnes centra VINDA, kā arī lietišķā saruna ar karjeras pedagogu Jolantu Priedi. Noslēgumā, jauniešiem bija iespēja iesaistīties dvieļbola spēlēs un paradīt savas apgūtas taktikas saliedēšanā, u.c.  Patīkami atzīt, kā forumā dalībnieki dalījās ar saviem novērojumiem, ieteikumiem, u.c.

Foruma laikā tiks pievērsta uzmanība piecām svarīgām tēmām: atbalsts jauniešiem, izglītības iespējas, darba iespējas, ikdienas riski, informācijas resursi u.c.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta “Te un tagad”

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux