“Gribas īpašības karjeras izvēlē”

Piektdien, 25.septembrī, Valmieras 2.vidusskolā, notika jaunajās kompetencēs balstītā saturā integrēta karjeras atbalsta nodarbība „Gribas īpašības karjeras izvēlē” 7.a un 7.b klases skolēniem, sadarbībā ar pilsoniskās un sociālās jomas skolotāju Līgu Priedi.
7.klases skolēni turpināja apgūt sociālo zinību stundā iesākto tēmu „Personības veidošanās“, veidojot pašizpratni un pašanalīzē novērtējot savu gribas izpausmju līmeni, analizējot cilvēka rīcību reālās dzīves situācijās, sasaistot ar karjeras vadības prasmēm, karjeras izvēlē spēju pašam uzņemties atbildību par savu nākotnes plānu īstenošanu.
Skolēni interaktīvā spēlē atpazina svarīgākās personības gribas īpašības un kopīgi noskaidroja, kā tās palīdz katram no mums sasniegt izvirzītos karjeras mērķus.
Skolēni atzina, ka ieguvuši jaunas zināšanas par gribas īpašībām un pašvadību, kā arī guva atziņu, ka nevajag padoties grūtībām mērķu sasniegšanā, bet censties tās pārvarēt.
Pasākums notika ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros.

Pedagogs karjeras konsultants: Lolita Eklone

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux