Enerģija: Kas? Kā? Kāpēc?

Lai padarītu interesantāku mācību procesu, Valmieras 2.vidusskolas 7.a,7.b,1.b klašu skolēni kopā ar Valmieras Viestura vidusskolas un Daugavpils pilsētas BJC ”Jaunība” skolēniem no 25.02.-16.06.2021. piedalījās e-Twininng projektā “Enerģija. Kas? Kā? Kāpēc?”.

Projektā gaitā tika veicināta skolēnu patstāvīga domāšana, pētnieciskās darbības  un vērtēšanas iemaņas. Projekta dalībnieki izgatavoja katapults prototipus, mašīnas ar gumijas motoru, raķetes, kuģus ar tvaika dzinēju, kuģus ar gumijas motoru, dancojošus akrobātus, rotējošas čūskas, veica eksperimentus, pārbaudīja izgudrojuma efektivitāti praksē, uzlaboja savus modeļus. Caur praktiskām aktivitātēm skolēni pārliecinājās par teorētiskiem pamatojumiem savu modeļu darbībā tematos: ”Enerģija”, “Darbs un jauda”, “Enerģijas ieguves veidi”, “Enerģijas aprite dabā”, “Saule”. Paveiktais ir apkopots e-grāmatā “Enerģija. Kas? Kā? Kāpēc?”, kas noderēs ikvienam inženierzinību apguvē.

 E-Twininng projekts ir attīstījis skolēnos prasmi pašizglītoties,  orientēties darba procesā (etapi, sagatavošanās, plānošana, darbība, pārbaude), spēju izmantot savu pieredzi un apgūt jaunu, kā arī produktīvas sadarbības prasmes.

Projekta vadītājas Zigita Baldone, Sanita Eglīte.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux