„BRĪNUMLAUKS”- spēle par profesijām!

Piektdien, 1.februārī, Valmieras 2.vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums „Brīnumlauks!”- spēle par profesijām 3.klases skolēniem. Pasākumu noorganizēja un vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone, sadarbībā ar klases audzinātāju Jekaterinu Bojāri.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar profesiju daudzveidību  interaktīvā veidā ar spēles elementiem, kā arī attīstīt spēju domāt un reproducēt savas zināšanas un iepriekšējo pieredzi. Skolēni aizrautīgi piedalījās spēlē, kas prasīja zināmu noteikumu ievērošanu, radošas sadarbības un pozitīvas komunikācijas prasmes., minot kopā ar citiem, profesijas – policists, skolotājs, dziedātāja, ugunsdzēsējs, pavārs, celtnieks.

Spēlē piedalījās visi 3.klases skolēni, sadaloties pa 3 komandā un uzmanīgi noklausoties uzdevumu, centās atminēt profesiju, nosaucot pareizo burtu. Katra pusfināla uzvarētāji piedalījās fināla spēlē, atminot konkrēto profesiju, kamēr tika noskaidrots spēles uzvarētājs. Pēc tam uzvarētājam tika piedāvāta superspēle- vienam pašam atminēt profesijas nosaukumu. Par uzvarētāju kļuva 3.klases skolēns ALEKSS BLUDENS. Spēles nobeigumā notika uzvarētāju apbalvošana un ikviens skolēns saņēma kādu mācību darbam noderīgu balviņu un saldumu.

Paldies par balvu fonda nodrošinājumu Valmieras 2.vidusskolas administrācijai un personīgi direktoram Andrejam Gluhovam.

Visi skolēni novērtēja, ka viņiem bija ļoti interesanti un labprāt gribētu atkārtot šo spēli.

Paldies visiem 3.klases skolēniem un klases audzinātājai Jekaterinai Bojārei par aktīvu sadarbību un līdzdalību pasākuma norisē.

Spēli „Brīnumlauks” par daudzveidīgu profesiju iepazīšanu, plānots noorganizēt arī pārējo sākumskolas klašu skolēniem.

 

                 Informāciju sagatavoja pedagogs karjeras konsultants Lolita Eklone

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux