Atbalstīsim

LŪDZAM ATBALSTĪT!!!

Mūsu skolēnu Daniila un Elizabetes Kurbatovu ģimenē notika nelaime. Viņu mātei, mūsu skolas absolventei – Natālijai Kurbatovai (Pavlova), nelaimes gadījuma rezultātā, ir gūti smagi smadzeņu bojājumi. Šobrīd viņas dzīvība tiek uzturēta ar mākslīgo atbalsta veidu. Natālijai ir nepieciešama nopietna ārstēšanās un rehabilitācija.
Lūdzam, Jūsu finansiālo iespēju ietvaros, sniegt palīdzību, pārskaitot līdzekļus Natālijas vīram Andrejam Kurbatovam.
Andrejs Kurbatovs, konta numurs LV21HABA0551002472266, Swedbank.
Ceram uz jūsu atbalstu un palīdzību.
Cieņā, Andrejs Gluhovs

ПРОСЬБА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ!!!
Семья наших учеников – Даниила и Елизаветы Курбатовых оказалась в беде. У их мамы, нашей бывшей ученицы – Натальи Курбатовой (Павловой), в результате несчастного случая, произошло тяжёлое поражение головного мозга. На данный момент, она находится в режиме искусственного поддержания жизнеобеспечения. Наталье требуется серьёзное лечение и реабилитация.
Прошу вас оказать посильную материальную помощь, перечислив средства её мужу – Андрею Курбатову.
Andrejs Kurbatovs, номер счёта LV21HABA0551002472266, Swedbank.
Надеюсь на Вашу поддержку и помощь.
С уважением, Андрей Глухов

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux