2017./18. mācību gada Ekoziņu noslēgums

Ir beidzies mācību gads un līdzi  tam noslēdzas gada garumā paveicamā Eko tēma „Skolas vide un apkārtne”. Tās mērķis bija uzlabot skolas teritoriju.

Izvirzītie uzdevumi:

  • palielināt velosipēdu vietu skaitu;
  • izmantot skolas teritoriju praktiskai vides izziņai;
  • turpināt teritorijas apzaļumošanu;
  • izveidot vidi pēc iespējas drošāku (video novērošanas kameru uzstādīšana skolā);
  • saglabāt bioloģisko daudzveidību skolas apkārtnē;
  • atbalstīt Dzīvā stūrīša iemītniekus.

Pavasaris ir brīnišķīgs brīdis, lai mācītos dabā, it īpaši siltā  un saulainā laikā. Arī Valmieras 2. vidusskolā,lai iepazītos ar dabas daudzveidību , tika rīkotas bioloģijas un dabaszinību stundas skolas apkārtnē.

Dabas izzināšanā iesaistījās ne tikai skolēni , bet  arī sākumskolas 2.klases skolēnu vecāki, kuri kopā ar bērniem apzaļumoja  teritoriju  un stādīja  puķu  dēstus  pie bērnudārza. Tāpat tika  uzlabotas un apstādītas arī citas skolas teritorijā esošās puķu dobes  un iestādīti jauni jasmīnkrūmi. Daudzas stundas siltajās pavasara dienās  tika veltītas skolas teritorijas labiekārtošanai.

25.05. Dabaszinību metodiskā komisija  organizēja pasākumu , kura mērķis bija uzlabot skolas teritoriju. Skolēni  veica praktiskus uzdevumus matemātikas, fizikas,ģeogrāfijas, ķīmijas un fizikas jomā.Jaunajiem dabas pētniekiem  bija  iespēja teorētiskās zināšanas pielietot praktiski, darbojoties skolas apkārtnē.

29.05. bija diena, kas veltīta meistarklasēm par skolas apkārtni un vidi.

Paliekošs un reizē aizkustinošs devums skolai ir absolventu stādītās parka rozes pie bērnudārzā.

Jāatzīst, ka cilvēka dzīve ir cieši saistīta ar dabu. Cilvēks ir dabas sastāvdaļa, tāpēc var justies apmierināts un gandarīts tikai dzīvojot saskaņā ar to , tas ir , kopjot , rūpējoties  un sakārtojot vidi ap sevi.

4.klases skolēni Dzīvās dabas stūrītī.

Fotogrāfijā 7. klases skolēni ģeogrāfijas stundā.

Stunda 8.klasē. Tēma“Kukaiņi” .

Citi raksti

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux