Valmieras 2.vidusskolas Skolas padome

Skolas padomes sastāvs:

Skolas padomes priekšsēdētāja:
Diāna Vašuta (diana.vasuta@valmiera.edu.lv)

Skolas padomes sekretāre:
Oļesja Gondarjuka (olesja.gondarjuka@valmiera.edu.lv)

Skolas padomes locekļi (Vecāku pārstāvji):
Natālija Zomera (natalija.zomera@valmiera.edu.lv)
Liene Vihrova (liene.vihrova@valmiera.edu.lv)
Irina Birjukova (irina.birjukova@valmiera.edu.lv)
Leonīds Štefans (leonids.stefans@valmiera.edu.lv)

Skolas padomes locekļi (Skolēnu pārstāvji):
 – Skolēnu padomes priekšsēdētājs (marks.levis@valmiera.edu.lv)
 – Skolēnu padomes priekšsēdētāja vietniece (julija.zeltkevica@valmiera.edu.lv)

Skolas padomes locekļi (Skolotāju pārstāvji):
Tatjana Koziņeca (tatjana.kozineca@valmiera.edu.lv)
Gaļina Ozola (galina.ozola@valmiera.edu.lv)
Ņila Zaiceva (nila.zaiceva@valmiera.edu.lv)