Valmieras 2.vidusskolas Skolas padome

Skolas padomes sastāvs:

Skolas padomes priekšsēdētāja: Diāna Vašuta (diana.vasuta@valmiera.edu.lv)

Skolas padomes sekretāre: Irina Birjukova

Skolas padomes locekļi (Vecāku pārstāvji):

Violeta Volkova, pirmsskolas izglītojamo vecāku pārstāvis

Pēteris Romanovskis, pirmsskolas izglītojamo vecāku pārstāvis

Nataļja Jefimova, izglītojamo vecāku pārstāvis

Larisa Beršedova, izglītojamo vecāku pārstāvis

Elīna Ozola, izglītojamo vecāku pārstāvis

Svetlana Kovtuna, izglītojamo vecāku pārstāvis

Tatjana Ļudvikova, izglītojamo vecāku pārstāvis

Marina Petrovičeva, izglītojamo vecāku pārstāvis

Nataļja Iļjina, izglītojamo vecāku pārstāvis

Ginta Jacino, izglītojamo vecāku pārstāvis

Olesja Gondarjuka, izglītojamo vecāku pārstāvis

 

Skolas padomes locekļi (Skolēnu pārstāvji):
 Anna Koziņeca, D12.A klase

Viktorija Jefimova, D12.A klase

 

Skolas padomes locekļi (Skolotāju pārstāvji):
Olita Šarlāne

Natālija Šilde

Oksana Jakovļeva