VECĀKIEM! Skolvadības sistēma “e-klase”

E-klase ir skolotāju darba instruments, ar kura palīdzību tiek nodrošināta pedagoģiskā procesa nepieciešamā dokumentācija, sākot ar elementāro klases žurnālu, beidzot ar sarežģītām atskaitēm skolas vajadzībām.

Ar e-klases palīdzību skolēni un viņu vecāki var sekot līdzi sekmēm internetā, sazināties ar skolotājiem, klasesbiedriem un klases biedru vecākiem

Vecākiem pieejami divi pakalpojumu komplekti: Bezmaksas komplekts un Standarta komplekts.

Pieteikšanās pakalpojumu komplektiem

1. Lai pieslēgtu vienu no pakalpojumu komplektiem, jāaizpilda iesniegums (spiediet šeit) (iesniegumu iespējams iegūt pie klases audzinātājas, vai pie N. Šildes);

2. Aizpildīts iesniegums jāiesniedz skolēna klases audzinātājam;

3. Skola, iesniegumā norādīto informāciju reģistrēs sistēmā (atbildīgā persona N. Šilde);

4. Līdz ko reģistrācija būs pabeigta, vecāki saņems piekļuves paroli e-klasei uz iesniegumā norādīto telefona numuru. Un izmantojot adreses www.e-klase.lv sadaļu Pieslēgties e-klasei piekļūst informācijai par savu bērnu (-iem)