Valmiera 2. vidusskolas avīze “СВОЯ” ir neregulārs, bet visaptverošs izdevums, kas informē par visu skolā notiekošo. Skolnieki publicē savus rakstus, kuros atspoguļo notiekošo skolā un ar skolu saistītus notikumus.

LASIET JAUNUS AVĪZES “СВОЯ” NUMURUS