Pusdienu talonu iegāde

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar internetbankas palīdzību, skaitot naudu uz

SIA «Kantīne B» konta Nr.:

LV59HABA0001409049292

Reģ.Nr.: LV 44102004917

(Maksājuma uzdevumā jānorāda – Valmieras 2. vidusskola, bērna vārds, uzvārds, klase un periods par kuru samaksāts)

* Pakalpojumu sniedzēja kontā naudai jābūt ieskaitītai trīs dienas pirms pakalpojuma sniegšanas


Talona vērtība:

Bezmaksas pusdienas 1. – 5. klašu skolēniem

Pusdienu talons 5.- 12. klase – 1.28 EUR

** Lūdzam informāciju aizpildīt korekti, pretējā gadījumā ieskaitīto naudu atskaitīsim maksātāja kontā!


 PUSDIENAS VAR ATTEIKT ZVANOT LĪDZ plkst. 9.00 darba dienās, tālr. 29396807