Kopā Iestādē 2019./2020. mācību gadā strādāja 60 pedagoģiskie darbinieki. No tiem Skolā strādā 45 pedagogi, savukārt PII strādāja 15 pedagogi. Iestādē ir bibliotekāre, logopēds, sociālais pedagogs, medicīnas darbinieks karjeras speciālists. Strādā 2 mentori, 6 multiplikatori.

Valmieras 2. vidusskolas Pedagoģiskās padomes REGLAMENTS

Skolotāja uzvārds, vārds Amats
1. Gluhovs Andrejs* Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs
2. Arefjeva Klāra* Direktora vietniece, krievu valodas un interešu izglītības skolotāja
3. Karaļčuka Oksana Direktora vietniece, angļu un krievu valodas skolotāja
4. Keiša Tatjana Direktora vietniece pirmsskolā
5. Morozova Jeļena* Direktora vietniece, vēstures un psiholoģijas skolotāja
6. Piskunovs Vjačeslavs* Direktora vietnieks, informātikas un ekonomikas skolotājs
7. Apsīte Kristīne Ekonomikas skolotāja
8. Amoliņa Meldra Bibliotekāre
9. Āboliņa Irēna Vizuālās mākslas skolotāja
10. Baldone Zigita Fizikas un informātikas skolotāja
11. Baranovs Valērijs* Mājturības un tehnoloģiju skolotājs
12. Baranova Irina Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
13. Bojāre Jekaterīna Sākumskolas un interešu izglītības skolotāja
14. Bošs Jānis Latviešu valodas un literatūras skolotājs
15. Buliņina Ilona PII skolotāja
16. Daņiļenko Nadežda PII skolotāja
17. Eberharde Anita PII skolotāja
18. Eglīte Indra Angļu valodas skolotāja
19. Eklone Lolita Vēstures, sociālo zinību un psiholoģijas skolotāja, pedagogs karjeras konsultants
20. Fjodorova Lidija Krievu valodas un literatūras skolotāja
21. Gacka Iveta Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja
22. Gagaine Lauma PII skolotāja
23. Jakovļeva Oksana* Matemātikas. fizikas skolotāja
24. Jansone Māra Latviešu valodas un literatūras skolotāja
25. Jekševica Anita Angļu valodas skolotāja
26. Jupatova Viktorija* Sporta skolotāja
27. Koļesņikova Tatjana* Bibliotekāre, matemātikas skolotāja
28. Koziņeca Tatjana* Sākumskolas skolotāja
29. Kraukle Aija PII skolotāja
30. Lauberte Inga Vizuālās mākslas skolotāja
31. Līsmanis Egils Vizuālās mākslas un mājturības  skolotājs
32. Ļedovskiha Larisa* Sākumskolas skolotāja
33. Ļeontjeva Oksana PII skolotāja
34. Mole Ina Latviešu valodas un literatūras skolotāja
35. Molotkova Anita* Logopēde, mūzikas skolotāja
36. Ošiņa Alīna PII skolotāja
37. Ozola Gaļina* Matemātikas skolotāja
38. Priede Līga Sociālais pedagogs
39. Priedīte Karīna PII skolotāja
40. Primakina Ligita PII skolotāja
41. Primakova Nataļja Vizuālās mākslas skolotāja
42. Putniņa Lita PII skolotāja
43. Sadovska Tatjana PII skolotāja
44. Sāre Alla Latviešu valodas un literatūras skolotāja
45. Sniķere Velta Bioloģijas, ķīmijas skolotāja
46. Sokolova Ņina* Ķīmijas skolotāja
47. Suharževska Ludmila* Ekonomikas skolotāja
48. Suharževska Olga* Angļu valodas skolotāja
49. Sviķe Rudīte Fizikas un informātikas skolotāja
50. Šarlāne Olita* Sporta un interešu izglītības skolotāja
51. Šaurova Rita Interešu izglītības skolotāja
52. Šilde Natālija Matemātikas un fizikas skolotāja
53. Šķista Regīna* PII skolotāja
54. Šuverova Marina PII skolotāja
55. Štainmillere Oksana Krievu valodas un literatūras skolotāja
56. Ustinova Valentīna Matemātikas skolotāja
57. Vilemsone Jeļena* Sākumskolas skolotāja
58. Vingre Liene PII skolotāja
59. Zaiceva Ņila* Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja
60. Zviedrāne Sanita Dabaszinības un bioloģijas skolotāja
61. Zvirbule Inga Vēstures skolotāja

* skolas absolvents/-e