Skolā strādā 29 pedagogi. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 8 pedagogi ir apguvuši otro specialitāti. Vairākiem tika piešķirtas pedagogu kvalitātes pakāpes.

 

 

Skolotāja uzvārds, vārds

Amats

1.

Gluhovs Andrejs*

Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs

2.

Morozova Jeļena*

Direktora vietniece, vēstures un psiholoģijas skolotaja

3.

Piskunovs Vjačeslavs*

Direktora vietnieks, informātikas un ekonomikas skolotājs

4.

Šilde Natālija

Direktora vietniece, matemātikas un informātikas skolotāja

5.

Arefjeva Klāra*

Interešu izglītības skolotāja

6.

Baranovs Valērijs*

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

7.

Baranova Irina

Mājturības un tehnoloģiju, fizikas skolotāja

8.

Carjova Janīna

Sociālais pedagogs

9.

Eglīte Indra

Angļu valodas skolotāja

10.

Fjodorova Lidija

Krievu valodas un literatūras skolotāja

11.

Gacka Iveta

Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

12.

Gusakova Tatjana*

Sākumskolas skolotāja

13.

Jakovļeva Oksana*

Fizikas skolotāja

14.

Jupatova Viktorija*

Sporta skolotaja

15.

Koļesņikova Tatjana*

Bibliotekāre, matemātikas skolotāja

16.

Koziņeca Tatjana*

Sākumskolas skolotāja

17.

Ļedovskiha Larisa*

Sākumskolas skolotāja

18.

Mole Ina

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

19.

Molotkova Anita*

Logopēde, mūzikas skolotāja

20.

Ozola Gaļina*

Matemātikas skolotāja

21.

Nikolajeva Valentīna

Vācu valodas skolotāja

22.

Sāre Alla

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

23.

Sokolova Ņina*

Stundu saraksta dispečere, ķīmijas un dabaszinību skolotāja

24.

Suharževska Olga*

Angļu valodas skolotāja

25.

Šarlāne Olita

Sporta un interešu izglītības skolotāja

26.

Šaurova Rita

Vizuālas mākslas skolotāja

27.

Ševjakova Olga*

Sākumskolas skolotāja

28.

Štainmillere Oksana

Krievu valodas un literatūras skolotāja

29.

Tālere Barbara

psiholoģe

30.

Zaiceva Ņila*

Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja

* skolas absolvents/-e