Kopā Iestādē 2020./2021. mācību gadā strādāja 60 pedagoģiskie darbinieki. No tiem Skolā strādā 45 pedagogi, savukārt PII strādāja 15 pedagogi. Iestādē ir bibliotekāre, logopēds, sociālais pedagogs, medicīnas darbinieks karjeras speciālists. Strādā 2 mentori, 6 multiplikatori.

Valmieras 2. vidusskolas Pedagoģiskās padomes REGLAMENTS

Skolotāja uzvārds, vārds Amats
1. Gluhovs Andrejs* Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs
2. Arefjeva Klāra* Direktora vietniece, krievu valodas un interešu izglītības skolotāja
3. Karaļčuka Oksana Direktora vietniece, angļu un krievu valodas skolotāja
4. Keiša Tatjana Direktora vietniece pirmsskolā
5. Morozova Jeļena* Direktora vietniece, vēstures un psiholoģijas skolotāja
6. Piskunovs Vjačeslavs* Direktora vietnieks, informātikas un ekonomikas skolotājs
7. Apsīte Kristīne Ekonomikas skolotāja
8. Aļeksejeva Jūlija PII skolotāja
9. Amoliņa Meldra Bibliotekāre
10. Baldone Zigita Fizikas un informātikas skolotāja
11. Baranova Irina Mājturības un tehnoloģiju skolotāja
12. Beķeris Ventis Sporta un veselības skolotājs
13. Bojāre Jekaterīna Sākumskolas un interešu izglītības skolotāja
14. Bošs Jānis Latviešu valodas un literatūras skolotājs
15. Buliņina Ilona PII skolotāja
16. Eglīte Indra Angļu valodas skolotāja
17. Eglīte Sanita Sākumskolas skolotāja, Izglītības tehnologs
18. Eklone Lolita psiholoģijas skolotāja, pedagogs karjeras konsultants
19. Fjodorova Lidija Krievu valodas un literatūras skolotāja
20. Gacka Iveta Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja
21. Gagaine Lauma PII skolotāja
22. Jakovļeva Oksana* Matemātikas. fizikas skolotāja
23. Jansone Māra Latviešu valodas un literatūras skolotāja
24. Jekševica Anita Angļu valodas skolotāja
25. Jupatova Viktorija* Sporta skolotāja
26. Karavājevs Arkādijs* vēstures skolotājs, pedagoga palīgs
27. Koļesņikova Tatjana* matemātikas skolotāja, stundu saraksta koordinātore
28. Koziņeca Tatjana* Sākumskolas skolotāja
29. Kraukle Aija PII skolotāja
30. Lauberte Inga Vizuālās mākslas skolotāja
31. Līsmanis Egils Vizuālās mākslas un mājturības  skolotājs
32. Ļedovskiha Larisa* Sākumskolas skolotāja
33. Ļeontjeva Oksana PII skolotāja
34. Mamedbekova Anastasija Matemātikas skolotāja
35. Mētrina Andra Programmēšanas skolotāja
36. Mole Ina Latviešu valodas un literatūras skolotāja
37. Molotkova Anita* Logopēde, mūzikas skolotāja
38. Ošiņa Alīna PII skolotāja
39. Ozola Gaļina* Matemātikas skolotāja
40. Priede Līga Sociālais pedagogs, sociālo zinību skolotāja
41. Priedīte Karīna PII skolotāja
42. Primakina Ligita PII skolotāja
43. Primakova Nataļja Vizuālās mākslas skolotāja
44. Putniņa Lita PII skolotāja
45. Sadovska Tatjana PII skolotāja
46. Sāre Alla Latviešu valodas un literatūras skolotāja
47. Sniķere Velta Bioloģijas, ķīmijas skolotāja
48. Suharževska Ludmila* Ekonomikas skolotāja
49. Suharževska Olga* Angļu valodas skolotāja
50. Šarlāne Olita* Sporta un interešu izglītības skolotāja
51. Šaurova Rita Interešu izglītības skolotāja
52. Šilde Natālija Matemātikas un fizikas skolotāja
53. Šķista Regīna* PII skolotāja
54. Šuverova Marina PII skolotāja
55. Štainmillere Oksana Krievu valodas un literatūras skolotāja
56. Vilemsone Jeļena* Sākumskolas skolotāja
57. Vingre Liene PII skolotāja
58. Vītola Sanita Dizains un tehnoloģijas
59. Zaiceva Ņila* Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja
60. Zviedrāne Sanita Dabaszinības un bioloģijas skolotāja

* skolas absolvents/-e