Skolā strādā 29 pedagogi. Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 8 pedagogi ir apguvuši otro specialitāti. Vairākiem tika piešķirtas pedagogu kvalitātes pakāpes.

 

8.

Bojāre Jekaterīna

Interešu izglītības skolotāja

 

Skolotāja uzvārds, vārds

Amats

1.

Gluhovs Andrejs*

Valmieras 2. vidusskolas direktors, sporta skolotājs

2.

Morozova Jeļena*

Direktora vietniece, vēstures un psiholoģijas skolotaja

3.

Piskunovs Vjačeslavs*

Direktora vietnieks, informātikas un ekonomikas skolotājs

4.

Šilde Natālija

E-klases administratore, matemātikas un informātikas skolotāja

5.

Arefjeva Klāra*

Interešu izglītības skolotāja

6.

Baranovs Valērijs*

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

7.

Baranova Irina

Mājturības un tehnoloģiju, fizikas skolotāja

8.

Bojāre Jekaterīna

Interešu izglītības skolotāja

9.

Carjova Janīna

Sociālais pedagogs

10.

Eglīte Indra

Angļu valodas skolotāja

11.

Fjodorova Lidija

Krievu valodas un literatūras skolotāja

12.

Gacka Iveta

Latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību skolotāja

13.

Gusakova Tatjana*

Sākumskolas skolotāja

14.

Jakovļeva Oksana*

Fizikas skolotāja

15.

Jupatova Viktorija*

Sporta skolotaja

16.

Koļesņikova Tatjana*

Bibliotekāre, matemātikas skolotāja

17.

Koziņeca Tatjana*

Sākumskolas skolotāja

18.

Ļedovskiha Larisa*

Sākumskolas skolotāja

19.

Mole Ina

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

20.

Molotkova Anita*

Logopēde, mūzikas skolotāja

21.

Ozola Gaļina*

Matemātikas skolotāja

22.

Nikolajeva Valentīna

Vācu valodas skolotāja

23.

Sāre Alla

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

24.

Sokolova Ņina*

Stundu saraksta dispečere, ķīmijas un dabaszinību skolotāja

25.

Suharževska Olga*

Angļu valodas skolotāja

26.

Šarlāne Olita

Sporta un interešu izglītības skolotāja

27.

Šaurova Rita

Vizuālas mākslas skolotāja

28.

Ševjakova Olga*

Sākumskolas skolotāja

29.

Štainmillere Oksana

Krievu valodas un literatūras skolotāja

30.

Zaiceva Ņila*

Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja

* skolas absolvents/-e