Tavas iespējas sākas tepat …

apgūstot pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu;
apgūstot mazākumtautību pamatizglītības programmu;
apgūstot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
apgūstot vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību tālmācības programmu.;
apgūstot speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.