Skolotāji “Āķīšu” dienā savā viedierīcē sameklē bildi, lai pakavētos atmiņās un dalītos idejās par savu mīļāko vietu Latvijā, jauniem atpūtas maršrutiem skolēniem un viņu vecākiem!

You are here: