PIRLS pētījums

Skola piedalās Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS), kas ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizēts pētījums 4. klašu skolēniem lasītprasmē, kurā šogad piedalīsies vairāk kā 50 pasaules valstis. PIRLS 2016 pētījumu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veic Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts.…

DSC 0255

Valmieras 2. vidusskolā apbalvo čaklākos

Nu jau par ikgadēju tradīciju Valmieras 2.vidusskolā ir kļuvusi skolēnu apbalvošana par sasniegumiem mācību olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos lasījumos, kā arī par piedalīšanos valsts mēroga konkursos.Rudens lapkritis līdz ķiršu ziedēšanai – tāds ir laiks kā atskaites punkts par labi paveiktajiem darbiem.Zīmīgi, ka šis notikums šogad sakrita ar Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, līdz ar to skolā…