Rīcības nedēļas norise Valmieras 2. vidusskolā

No 30.10. -3.11. Valmiera 2. vidusskolā noritēja Rīcības nedēļa. 31.10. tika atklāta izstāde, kurā aktualizējām jautājumu par to, ko mēs atstājam un atstāsim pēc sevis. 1. novembrī 7. klase apmeklēja Daibes atkritumu poligonu. Daibē vēlreiz skolēniem tika pastāstīts par atkritumu šķirošanas nozīmi, kā arī politelēna un bateriju postošo ietekmi uz dabu. Interesanta un izglītojoša bija…

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34. olimpiādes laureāti

Sveicam Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34. olimpiādes laureātus:
I vieta – Viktorija Kovila
II vieta – Vladislavs Šinkuns
III vieta – Artjoms Kozlovs
atzinība – Kristina Zomera

Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par dalību un gūto pieredzi!!! Paldies latviešu valodas skolotājiem Ivetai Gackai un Inai Molei.

Rudens brīvdienas skolēniem

Rudens brīvdienas skolēniem no 2017. gada 23. oktobra līdz 27. oktobrim

Skolā tiekamies 30. oktobrī.

Sekojiet skolas mājas lapas aktualitātēm!

 

“Slāvu svētki Valmieras 2. vidusskolā”

Piektdien, 13.oktobrī Valmieras 2. vidusskolā notika nevalstiskās organizācijas “SVS atbalsta fonds” projekts “Slāvu svētki Valmieras 2. vidusskolā”. Projekta mērķis – veicināt starpkultūru dialogu un dažādu kultūru izpratni, informējot jauniešus par mazākumtautību kultūrām un kultūras mantojumu, sekmējot krievu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību un latviešu iedzīvotāju vidū, veicinot tautību mijiedarbību un savstarpēju toleranci. Projekta ideja bija…

“Proti un dari!” Valmierā uzņem apgriezienus

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu “Proti un dari!”, kura ietvaros jauniešiem no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nemācās, piedāvā iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai viņus iesaistītu jebkāda veida izglītībā vai darba tirgū. Valmieras pilsētas pašvaldība šī projekta ieviešanu uzticēja mums – Valmieras 2.vidusskolai, un tā, sākot no 2017.gada februāra,…

Labo darbu nedēļa

Laika posmā no 2017.gada 17. oktobra, visā Latvijā notiek “Labo darbu nedēļa”. Labdarības nedēļa ir tas laiks, kad tā vien gribās realizēt sirds gaišas domas un sniegt palīdzīgu roku līdzcilvēkiem, kuriem ikdienā  klājas grūtāk. Tādēļ 2. vidusskolas skolas padome aicināja skolēnus iesaistīties labdarības akcijā ”Palīdzēsim Sedas veco ļaužu pansionātam sakopt teritoriju!”.Arī mūsu skolas audzēkņi nepalika…

Ekoziņas 13.10.2017

Skolas EkoPadome pievienojas Pokrova un Miķeļu svinēšanai Valmieras 2. vidusskolā. 13.10.17. Valmieras 2. vidusskolā tika svinēti gadskārtu ieražu svētki – slāvu Pokrovs un latviešu Miķeļi. Tos uzskata par gada auglīgākās daļas aizvadīšanas svētkiem. Ņemot vērā to, ka šie svētki iekrīt rudenī, kas ir visbagātākais gadalaiks, tad tie tiek sagaidīti ar bagātīgu mielastu . Šo svētku…

Konkurss “Augstākā piloTāža”

12.oktobrī Rīgā, LU fizikas un matemātikas fakultātē, mūsu skolas skolēni Ēriks un Aleksandrs Muhini (6.kl.), Anna Koziņeca un Natālija Bebčuka (10.kl.) un Ruslans Šarovs (11.kl.) piedalījās radošajā un inženierijas konkursā “Augstākā piloTāža”, prezentējot savu ideju par iekārtu, kas spētu kritienā pasargāt olu no saplīšanās. Iekārtas tika testētas krišanā no 2m, 3m, 4m, 7m, 10m un…