Rīcības nedēļa Valmieras 2. vidusskolā

10. -31. 10. Plastmasas vākšana instalācijas izveidei Rīcības nedēļā. 11. -10. 11. Rīcības nedēļa “NĒ klimata pārmaiņām!”. Mācību priekšmetu ietvaros 6. klase matemātikas stundā novēroja transportu un veidoja mazus projektus tēmai “Transports un klimats” (datu vākšana, rezultātu grafiska  noformēšana). 11. 5. klase sagādāja barību skolas Dzīvās dabas stūrīša iemītniekiem un 7.a klase savāca līdzekļus mājas…

„Profesijas animācijā 1”

Otrdien, 5.novembrī, skolā notika karjeras atbalsta pasākums „Profesijas animācijā” 5.klases skolēniem, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākums tika organizēts ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar profesijām, kas saistītas ar animāciju, un praktiskajās nodarbībās ļaut pašiem izmēģināt spēkus animācijas veidošanā. Pasākuma sākumā skolēni uzmanīgi klausījās lekciju un iepazinās ar dažādām profesijām,…

Individuālā atbalsta grupa gūst popularitāti skolēnu un vecāku vidū

Jau otro mācību gadu skolā darbojās Individuālā atbalsta grupa sākumskolas skolēniem. Grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā pēc mācību stundām, palīdzēt sagatavot izglītojamajiem mājas darbus, organizēt brīvo laiku un atpūtu, intelektuāli attīstot izglītojamos paplašinot viņu redzesloku. IAG  režīmu sastāda grupas skolotājs, ietverot tajā: mājas darbu sagatavošanu; nodarbības atbilstoši IAG  darba grafikam…

Sveicam Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādes laureātus

Sveicam Valmieras pilsētas un Strenču novada, republikas pilsētas vai novadu apvienības Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) olimpiādes laureātus! 1. vieta – Samanta Kitija Koķe /D7.A klase/ 2. vieta – Marija Šeļepina /D7.A klase/ 3. vieta – Ņikita Cepeļevs /D8.A klase/, Kārlis Golovanovs /D8.A klase/ Atzinība – Valērija Apanasjonoka /D7.A klase/, Ēriks Muhins /D8.A klase/  …

EKOZIŅAS SEPTEMBRĪ

09. Svinīgais Zaļā karoga pasniegšanas pasākums Rīgā. 09. V2V Ekopadome kopā ar Viestura vidusskolas , Zaļās skolas un sākumskolas vides aktīvistiem piedalījās Eiropas Mobilitātes nedēļā. Skolēni ar velosipēdiem devās ciemos pie bērnudārzu „Kārliena” un „Krācītes” audzēkņiem , lai iepazīstinātu mazos bērnus   ar spēlēm brīvā dabā. Noslēgumā jaunie vides aktīvisti pulcējās kopīgā  pasākumā pie dabas. 09.…