Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Pa balto Ziemassvētku ceļu mūžībā devusies mūsu mīļā kolēģe, skolotāja, gādīgs ģimenes cilvēks Alla Sāre. Sirsnīga, apzinīga, radoša – šie trīs vārdi vislabāk raksturoja skolotāju Allu. Skolēnu mīlēta un kolēģu ieredzēta. Ka skolotāju bērni mīlēja, liecināja starpbrīži, kuros mazie ķipari pulcējās pie skolotājas kabinetā, tomēr – stingra un prasīga. Ar panākumiem gatavoja savus audzēkņus skolas…

Karjeras iespējas Dizaina un tehnoloģiju jomā!

Piektdien, 10. decembrī , Valmieras 2.vidusskolas 8.b klases skolēnu puišu grupa aktīvi piedalījās integrētajā stundā Dizaina un tehnoloģiju mācību priekšmetā ar karjeras izglītības caurvijām. Skolēni paskaidroja, kāpēc vajadzētu apgūt šo mācibu priekšmetu un nosauca  kādas prasmes ir nepieciešamas profesijās, kas saistītas ar mājturību, dizainu  un tehnoloģijām, kā arī ikviens varēja veikt eksprestestu un noskaidrot vai…

Profesijas tiltu būvē!

Piektdien, 26.novembrī, 2.b klases skolēniem ,notika integrētā stunda ar karjeras izglītības caurvijām mācību priekšmetā dizainains un tehnoloģijas , kā arī Twining projekta ietvaros. Skolēni iepazina dažādus tiltu veidus, uzzināja par tiltu būvniecības posmiem un kādas profesijas piedalās tiltu būvniecībā,noskaidroja arī kādas prasmes ir nepieciešamas profesionāļiem un guva atziņu, ka būvējot tiltu ir liela atbildība un…