Izglītības virzieni 9.klašu absolventiem

Kompetenču pieejas īstenošana mācību saturā ar 2020./2021.m.g. 1. septembri veidos nozīmīgas pārmaiņas vidējās izglītības posmā. Īpaši aktuālas šīs pārmaiņas būs tiem skolēniem, kuri uzsāks mācības 10.klasē 2020./2021.m.g. Mūsu vidējās izglītības programmas attīsta noderīgas prasmes un sagatavo studijām jebkura virziena programmā. Mācības @V2V vairo pārliecību par saviem spēkiem, virzību uz izcilību, kā arī attīsta kritisko domāšanu…