DARBAVIETAS UN PROFESIJAS VALMIERĀ!

24.janvārī, Valmieras 2.vidusskolā arī 3.klases skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta interaktīvā nodarbība „Darbavietas un profesijas Valmierā.” Nodarbības mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar darba pasauli, profesiju daudzveidību un iespējām strādāt savā dzimtā pilsētā, kā arī noskaidrot kas ir fizisks darbs un kas ir garīgs darbs. Skolēni virtuāli devās ekskursijā pa Valmieru un atpazina dažādas iestādes un…