DARBAVIETAS UN PROFESIJAS VALMIERĀ!

10.janvārī, Valmieras 2.vidusskolas 4.klases skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta interaktīvā nodarbība „Darbavietas un profesijas Valmierā.” Nodarbības  mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar darba pasauli, profesiju daudzveidību un iespējām strādāt savā dzimtā pilsētā. Skolēni devās interaktīvā virtuālā ekskursijā pa Valmieru un atpazina dažādas iestādes un uzņēmumus, mēģināja uzminēt kādas profesijas cilvēki strādā šajos uzņēmumos, atpazina savu vecāku…

PROFESIJU DAUDZVEIDĪBA!

10.janvārī, Valmieras 2.vidusskolas 7.klases skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta interaktīva nodarbība „Profesiju daudzveidība.” Nodarbības mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar darba pasauli, profesiju daudzveidību un profesijas piemērotības individuālās atlases kritērijiem. Skolēni izdomāja dažādas profesijas un, pēc tam darbojoties mazās grupās, tās grupēja pēc dažādiem kritērijiem, veidojot dažādu profesiju TOP sarakstus. Mērķis bija attīstīt arī skolēnu prasmi…

Jaunās grāmatas

Visiem! Visiem! Visiem!
Ienāc bibliotēkā apskatīt jauniegūto daiļliteratūras un nozaru literatūras
grāmatu izstādi!
/izstāde apskatāma visu janvāra mēnesi/