„BRĪNUMLAUKS” 2. klasē

Piektdien, 22.februārī, Valmieras 2.vidusskolā notika karjeras atbalsta pasākums „Brīnumlauks!”- spēle par profesijām 2.klases skolēniem. Pasākumu noorganizēja un vadīja skolas pedagogs karjeras konsultants- Lolita Eklone, sadarbībā ar klases audzinātāju Tatjanu Koziņecu. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Spēlē aktīvi piedalījās visi 2.klases skolēni un aizrautīgi minēja, gan zināmas, gan…