Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā

Skolēnu apliecības nozaudēšanas gadījumā, jārīkojas šādi: Jāuzraksta iesniegums skolā jāieskaita nauda (1,15 EUR) par atkārtotas apliecības izgatavošanu (piezīmēs norādot skolu, vārdu un uzvārdu). Un maksājuma uzdevumu jānosūta uz skolas kanceleju (v2v@valmiera.edu.lv) Rekvizīti: Valmieras pilsētas pašvaldība Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201 Reģ.Nr.90000043403 SEB banka; Konta Nr. LV94 UNLA 0018 0001 4225 5; Kods: UNLALV2X Swedbank AS;…