“Slāvu svētki Valmieras 2. vidusskolā”

Piektdien, 13.oktobrī Valmieras 2. vidusskolā notika nevalstiskās organizācijas “SVS atbalsta fonds” projekts “Slāvu svētki Valmieras 2. vidusskolā”. Projekta mērķis – veicināt starpkultūru dialogu un dažādu kultūru izpratni, informējot jauniešus par mazākumtautību kultūrām un kultūras mantojumu, sekmējot krievu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību un latviešu iedzīvotāju vidū, veicinot tautību mijiedarbību un savstarpēju toleranci. Projekta ideja bija…

“Proti un dari!” Valmierā uzņem apgriezienus

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar pašvaldībām realizē projektu “Proti un dari!”, kura ietvaros jauniešiem no 15 līdz 29 gadu vecumam, kuri nestrādā un nemācās, piedāvā iesaistīties dažādās aktivitātēs, lai viņus iesaistītu jebkāda veida izglītībā vai darba tirgū. Valmieras pilsētas pašvaldība šī projekta ieviešanu uzticēja mums – Valmieras 2.vidusskolai, un tā, sākot no 2017.gada februāra,…

Labo darbu nedēļa

Laika posmā no 2017.gada 17. oktobra, visā Latvijā notiek “Labo darbu nedēļa”. Labdarības nedēļa ir tas laiks, kad tā vien gribās realizēt sirds gaišas domas un sniegt palīdzīgu roku līdzcilvēkiem, kuriem ikdienā  klājas grūtāk. Tādēļ 2. vidusskolas skolas padome aicināja skolēnus iesaistīties labdarības akcijā ”Palīdzēsim Sedas veco ļaužu pansionātam sakopt teritoriju!”.Arī mūsu skolas audzēkņi nepalika…