Picture 174

Jauns atpūtas stūrītis skolā

Mācību gada sākumā aptaujājot skolēnus, noskaidrots, ka skolēni vēlas šajā gaitenī atpūtas stūrīti un iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku starp mācību stundām. Skolēniem radušās interesantas idejas. Apkopojot visas idejas vienā, tika izvēlēts un realizēts dizains ko redzat attēlā. Mūsuprāt, īpaši lietderīgi ir tas, ka atpūtas stūrītis atrodas līdzās bibliotēkai un kalpos, kā savdabīgs izziņas un…