VECĀKU RĪCĪBA, JA BĒRNS NEAPMEKLĒ SKOLU

Vecāku pienākums ir paziņot klases audzinātājam , ja bērns nevar skolu apmeklēt jebkādu iemeslu dēļ.

Gadījumos , kad bērns slimo ne ilgāk par 3 dienām , vecāku pienākums ir ziņot klases audzinātājam. Skolēnam divu dienu laikā pēc izveseļošanās ir jāatnes vecāku parakstīta attaisnojoša zīme.

Ja bērns slimo ilgstoši ( ilgāk par 3 dienām ), izziņai jābūt no ģimenes ārsta vai kāda cita ārstējošā speciālista.

Vecāku pienākums ir ziņot klases audzinātājam, ja bērns kaut kādu attaisnojošu iemeslu dēļ kavēs skolu ne ilgāk par 3 dienām un ne vēlāk kā pēc divām dienām atnest attaisnojošu paskaidrojumu jeb zīmi.

Vecāku pienākums ir saskaņot ar skolas administrāciju gadījumos, ja bērns skolu neapmeklēs ilgāk par 3 dienām . Skolēna pienākums ir vienoties par konsultāciju grafiku ar skolotājiem, lai apgūtu nokavēto materiālu un ne vēlāk kā divu dienu laikā atnest attaisnojošu paskaidrojumu jeb zīmi.

 

AKTUĀLI – Zīme kavējumiem