2019./2020. mācību gada EKO skolas tēma ir “Transports”

Valmieras 2. vidusskolas EKO skolas plāns 2019./2020.m.g.

2018./2019. mācību gada EKO skolas tēma ir “Bioloģiskā daudzveidība”

Vides kodekss –

Taupi vides resursus!
Saudzē dabu un rūpējies par to!
Tu esi tieši saistīts ar dabu,
kaitējot videi, tu dari pāri arī sev!
Ūdens ir dzīves spēks!
Mainies un rosini mainīties citus attiecībā
pret dabu, klimatu!
Saudzē un esi lepns par vietu, kurā tu
dzīvo un mācies, saudzē vidi, klimatu!
Mūsu māja ZEME, tātad esam atbildīgi
par klimata pārmainām!
Nepiesārņo, atstāj pēc sevis vēl tīrāku vidi, nekā bija pirms tevis!

 

Mērķi:Dabas bioloģiskās daudzveidības izzināšana un saudzēšana, apkārtnes labiekārtošana, Latvijas augu un dzīvnieku atpazīšana , invazīvo augu kartēšana un  rezultātu pielietošana mācību procesā,audzinot skolēnos ekoloģisko domāšanu.

Uzdevumi:

 • Latvijas dabas  un skolas apkārtnes  izmantošana apmācības procesā,
 • Skolas vides un teritorijas uzlabošana,
 • Minerālo un bioloģisko resursu taupīšana,
 • Atkritumu šķirošana,
 • Sadarbība ar Valmieras pašvaldību,uzņēmumu ” Valmieras Ūdens”, Valmieras Viestura vidusskolu, Zaļo skolu, ZAAO, Eko laukumu, Vidzemes biosfēras rezervātu, Ziemeļvalstu ekoprojekta sadarbības partneriem un Tbilisi skolas un Kazahstanas ekoprojekta partneriem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību.

 

Skolēni var:

 • gūt pamatzināšanas par klimata pārmaiņu cēloņiem;
 • veikt laikapstākļu novērojumus savā dzīvesvietā ilgākā laika periodā, lai noteiktu klimata pārmaiņas;
 • izprast klimata pārmaiņu ietekmi uz dabu un ekonomiku;
 • izprast klimata pārmaiņu iespējamās sekas Latvijā;
 • aprēķināt savas skolas ietekmi klimata pārmaiņu procesos, aprēķināt skolas radītos CO2 izmešus;
 • izprast, ko katrs pats var darīt klimata pārmaiņu samazināšanas labā.

Valmiera 2. vidusskolas EKO padomes sastāvs 2018./2019. m.g.:

vārds uzvārds amats/klase
Ņila Zaiceva Eko Skolas koordinatore
Morozova Jeļena direktora vietniece audzināšanas jomā
Andrejs Gluhovs skolas direktors
Tatjana Keiša PII grupu direktora vietniece
Līga Bieziņa Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā
Diāna Vašuta Vecāku pārstave
Andis Petrusevičs direktora vietnieks administratīvi saimnieciskājā darbā
Irīna Šteinberga medicīnas māsa
Vjačeslavs Piskunovs Eko Skolas koordinatores palīgs, direktora vietnieks izglītības jomā
Jūlija Aļeksejeva 10.klase
Oskars Aļeksejevs 7.klase
Amēlija Bojāre 5.klase
Viktorija Gerceva 7. klase
Vsevolods Gondarjuks 9.klase
Angelīna Gondarjuka 6. klase
Elizabete Gorodko 7. klase
Kristiāns Habibovs 9. klase
Viktorija Jefimova 11. klase
Viktorija Kņigovska 10. klase
Anna Koziņeca 11. klase
Sabīne Madijarova 10. klase
Viktorija Medvedeva 9. klase
Alans Podnieks 12. klase
Artjoms Kasperovičs 8. klase
Aļesja Sadova 10. klase
Nikola Šalajeva 9. klase
Adelīna Ville 5. klase

 

RAKSTI

25.01.2017.

v2v.edu.lv

“EKOPĒDA” semināru vada LU pētnieki

10.01.2017.

v2v.edu.lv

Artjomam Tomaševičam 3. godalgota vieta Zinātniski – praktiskajā izglītojamo konferencē “Solis nākotnē”, Pleskavā

23.11.2016.

old.v2v.edu.lv

Rīcības diena Valmieras 2.vidusskolā

16.11.2016.

old.v2v.edu.lv

Atkritumu novēršanas tematiskās dienas rosina domāt par izlietotā iepakojuma samazināšanu

14.11.2016.

old.v2v.edu.lv

EKOskolas karstie jaunumi

23.09.2016.

old.v2v.edu.lv

Rudens krāšņums skolā

16.09.2016.

old.v2v.edu.lv

Piektdien pie Valmieras skolām pārbaudīja velosipēdu atbilstību dalībai ceļu satiksmē

02.09.2016.

old.v2v.edu.lv

Esam moži, esam droši. Sporta diena 2.09.2016.

03.06.2016.

old.v2v.edu.lv

Arī V2V paraksta partnerību par vides deklarācijas ieviešanu