Par sasniegumiem interešu izglītības programmu realizācijā 2012./2013.m.g.
Valmieras 2. vidusskolā

Interešu izglītības programmas vai

konkursa nosaukums

Pedagoga vārds, uzvārds

Izglītojamā vārds, uzvārds un
klase/komandai-dalībnieku skaits

Apbalvojumi pilsētā un novadā

Izglītojamā vārds, uzvārds un
klase/komandai-dalībnieku skaits

Apbalvojumi Vidzemes reģionā

Mūsdienu dejas konkurss
Deju grupa „ Justify”- 20.02.
Olita Šarlāne Deju grupa „ Justify” – 9 cilv.
(10.-12.kl.)
Pilsētā un novadā – „ Mūsdienu deju konkurss”- 1. pakāpe- 20.02.
Vidzemes reģionā – 1. pakāpe -06.03.
Vides izglītības projektu konkurss
„Par zaļu pat vēl zaļāks”- 28.02.
Ņila Zaiceva Pilsetā un novadā:
2. pakāpe-
Želtkeviču Jūliju, Zariņu Svetlanu, Bogdanovu Valēriju, Kirills Kuzņecovs – 9.kl.
Skatuves runas konkurss-7.03. Larisa Ļedovskiha
Tatjana Koziņeca
Alla Sāre
Nikita Cepeļevs 1.kl. -2. pakāpe pilsētā un novadā
Anastasija Šamkova 4.kl.-
2. pakāpe pilsētā un novadā
Atzinība- Marks Titko 1.kl.
Atzinība- Daniels Geseļtins 5.kl.
14.03. – Nikita Cepeļevs –
3. pakāpe Vidzemes reģionā
Anastasija Šamkova- 3. pakāpe
Vidzemes reģionā
Vizuālās mākslas konkurss
„Kur saulīte rotājās”
11.03.-2.04.
Rita Šaurova  Pilsētā un novadā:
Jana Priedīte- 11.kl.- atzinība
Dana Jermolajeva- 11.kl.- atzinība
Mūsdienu dejas konkurss
Deju grupa „ Justify”
(junior)- 20.02.
Rita Šaurova Deju grupa „ Justify” ( junior)
2.-5. kl.- 10 cilv.
Pilsētā un novadā – „ Mūsdienu deju konkurss”- 3. pakāpe- 20.02.

 

Par sasniegumiem interešu izglītības programmu realizācijā 2011./2012.m.g.
Valmieras 2. vidusskolā

Interešu izglītības programmas vai

konkursa nosaukums

Pedagoga vārds, uzvārds Izglītojamā vārds, uzvārds un
klase/komandai-dalībnieku skaits
Apbalvojumi
Estētiskas vingrošanas pulciņš Olita Šarlāne Deju grupa „Justify” – 12 meitenes 9.-12.kl. Rajonā- „Mūsdienu deju konkurss”- 1. pakāpe – 8.03.
Vidzemes novadā – 1. pakāpe – 23.03.
Vokālo dotību attīstīšana un balss nostādīšana Anita Molotkova 3. un 4. kl. (12 skolēni) Rajona konkurss „Balsis” – atzinība – 29.02.
Skatuves runas konkurss – 22.02. Larisa Ļedovskiha
Ina Mole
Iveta Gacka
Lidija Fjodorova
Svetlana Ņesterova
Laila Pāvuliņa
Maksimilians Aleks Miezis – 5.kl.
Romāns Sosinovičš – 4.kl.
Veronika Ribcova – 9.kl.
Karina Timošenkova – 12.kl.
Maksimilians Aleks Miezis – 2. pakāpe
Pedagogu metodisko izstrādņu konkurss – 14.03. Vjačeslavs Piskunovs
Iveta Gacka
V. Piskunovs – atzinība
I. Gacka – izvirzīta uz Rīgu, II vieta Republikā
Vizuālās mākslas konkurss „Toņi un pustoņi” – 26.03.- 3.04. Rita Šaurova Lilija un Laura Gorodko (9. un 12.kl.)
Simona Semjonova – 8.kl.
Jana Priedīte – 10.kl.
Dana Jermolajeva – 10.kl.
Anastasija Baskakova – 8.kl.
A.Baskakova – 3. pakāpe novadā
Mūsdienu dejas Oļesja Gondarjuka 3. un 4. kl. – „Cool band” (12 cilvēki) Rajonā – „Mūsdienu deju konkurss” – 3. pakāpe – 8.03.,
Vidzemes novadā – 3. pakāpe – 23.03.