Interešu izglītības nodarbību dalībnieku sasniegumi

2018./2019. mācību gads

Individuālie dalībnieki

Nr. p.k. Konkursa nosaukums Pedagoga

vārds uzvārds

Izglītojamā

vārds uzvārds

Sasniegumi/Apbalvojumi
1. Skatuves runas konkurss Klāra Arefjeva Jaroslavs Jakovļevs 1.pakāpe  Vidzemes reģionā, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  – 1. pakāpe
2. Skatuves runas konkurss Alla Sāre

Larisa Ļedovskiha

Daniela Žarčenko Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  –

1. pakāpe

3. Skatuves runas konkurss Alla Sāre

Larisa Ļedovskiha

Tamina Roberta 1.pakāpe Vidzemes reģionā,

Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā- 

1. pakāpe

4. Skatuves runas konkurss Ina Mole

Lidija Fjodorova

Ņikita Cepeļevs Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  –

1. pakāpe

5. Skatuves runas konkurss Ina Mole

Lidija Fjodorova

Natālija Bebčuka 1.pakāpe Vidzemes reģionā,

Skatuves runas konkurss

Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

1. pakāpe

6. Skatuves runas konkurss Klāra Arefjeva MarksTitko 2.pakāpe Vidzemes reģionā,

Skatuves runas konkurss

Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

1. pakāpe

7. Skatuves runas konkurss Oksana Štainmillere

Ina Mole

Viktorija Leškeviča 1.pakāpe Vidzemes reģionā,

Skatuves runas konkurss

Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

1. pakāpe

8. Skatuves runas konkurss Oksana Štainmillere

Iveta Gacka

Samanta Kitija Koķe Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

3. pakāpe

9. Skatuves runas konkurss Oksana Štainmillere

Iveta Gacka

Sofija Cepeļeva Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

1. pakāpe

10. Skatuves runas konkurss Oksana Štainmillere

Iveta Gacka

Daniils Cepeļevs Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

2. pakāpe

11. Skatuves runas konkurss Alla Sāre

Larisa Ļedovskiha

 

Amanda Koķe Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

1. pakāpe

Kolektīvi

Nr.p.k. Kolektīva nosaukums Pedagoga

vārds uzvārds

Sasniegumi/Apbalvojumi
1. Mūsdienu deju kolektīvs “Justify” Olita Šarlāne Vidzemes reģionā –

2. pakāpe un 3. pakāpe

( divas dejas )

2. Mūsdienu deju kolektīvs “Justify Junior” Olita Šarlāne Vidzemes reģionā –

1. pakāpe

 

2017./2018. mācību gads

 Individuālie dalībnieki

Nr.p.k. Konkursa nosaukums Pedagoga

vārds uzvārds

Izglītojamā

vārds uzvārds

Sasniegumi/Apbalvojumi
1. Skatuves runas konkurss Klāra Arefjeva Jaroslavs Jakovļevs 1.pakāpe  Vidzemes novadā, Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  –

augstāka pakāpe

2. Skatuves runas konkurss Alla Sāre

Larisa Ļedovskiha

Daniela Žarčenko Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  –

1. pakāpe

3. Skatuves runas konkurss Jekaterina Bojāre

Alla Sāre

Amēlija Bojāre 1.pakāpe Vidzemes novadā,

Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā-  augstāka pakāpe

4. Skatuves runas konkurss Ina Mole

Lidija Fjodorova

Ņikita Cepeļevs Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  –

1. pakāpe

5. Skatuves runas konkurss Ina Mole

Lidija Fjodorova

Aleksandra Pasternaka Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā

3. pakāpe

Kolektīvi

Nr. p.k. Kolektīva nosaukums Pedagoga

vārds uzvārds

Sasniegumi/Apbalvojumi
1.  

Mūsdienu deju kolektīvs “Justify”

 

Olita Šarlāne

Mūsdienu deju konkurss Valmieras pilsētā- divas 1. pakāpes (divām dejam);

Vidzemes novadā – augstākā pakāpe un

2. pakāpe  (divām dejam)

2. Mūsdienu deju kolektīvs “Justify Junior” Olita Šarlāne Mūsdienu deju konkurss Valmieras pilsētā- 1. pakāpe;

Vidzemes novadā- 1. pakāpe

3. Studija “Māksla” Rita Šaurova Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”- Burtnieku, Kocēnu, Naukšēnu, Rūjienas novadu un Valmieras pilsētas konkursā  – 1. pakāpe;

Rīgā 2. kārtā – 2. pakāpe;

Fināls republikā 3. kārtā – 2. pakāpe

 

2016./2017. mācību gads

Nr. p.k. Konkursa nosaukums Pedagoga vārds,

uzvārds

Izglītojamā vārds, uzvārds/ kolektīva nosaukums Sasniegumi/Apbalvojumi
1. Deju grupa „ Justify” Olita Šarlāne Deju grupa „ Justify”

(5.-12.kl.)

Valmieras pilsētā „ Mūsdienu deju konkurss”-

1. pakāpe- trīs dejas

Vidzemes reģionā „ Mūsdienu deju konkurss” –

2. pakāpe- trīs dejas

2. Skatuves runas konkurss Larisa Ļedovskiha

Klāra Arefjeva

Alla Sāre

Tatjana Gusakova

Ina Mole

Lidija Fjodorova

Iveta Gacka

Daniela Žarčenko

Marks Titko

Amēlija Bojāre

Viktorija Perevalova

Ņikita Cepeļevs

Marks Titko  5.kl. –1. pakāpe Valmieras pilsētā un 1.pakāpe Vidzemes reģionā

Daniela Žarčenko 1.kl., Amēlija Bojāre 3.kl. –

1. pakāpe Valmieras  pilsētā un 2.pakāpe Vidzemes reģionā

Ņikita Cepeļevs 5.kl. un Viktorija Perevalova 9.kl.

2. pakāpe  Valmieras  pilsētā

3. Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas toņi un pustoņi” marts -aprīlis 2017.g. Rita Šaurova Viktorija Jefimova

Viktorija Kņigovka

Anna Koziņeca

 

 

Viktorija Jefimova 9.kl.- 2. pakāpe Valmierā un

3. pakāpe Vidzemes novadā

Viktorija Kņigovka 8.kl. – atzinība Valmierā

Anna Koziņeca 9.kl. – atzinība Valmierā