Interešu izglītības pulciņi 2016./2017. m.g.

Joma

Pulciņi

Skolotājs

e-pasts

Kultūrizglītības programmas

“Māksla”

Rita Šaurova

rita.saurova@valmiera.edu.lv

Tautas tradīcijas, svētki un godi 

Anita Molotkova

anita.molotkova@valmiera.edu.lv

Vokālo dotību attīstīšana un balss nostādīšana

Deju un estētiskas vingrošanas grupa “Justify”

Olita Šarlāne

olita.sarlane@valmiera.edu.lv

Vides programmas

Jauno žurnālistu pulciņš (laikraksta „SVOJA” redakcija)

Klāra Arefjeva

klara.arefjeva@valmiera.edu.lv

Sporta programmas

“Prāta spēles”

Natālija Šilde

natalija.silde@valmiera.edu.lv

Tradicionālās krievu tautas spēles 

Viktorija Jupatova

viktorija.jupatova@valmiera.edu.lv