Interešu izglītības un ārpusstundu nodarbību grafiks

(2017./2018. m. g. 1.sem.)

Programmas un ārpusstundas nodarbības Nodarbību telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Jauno žurnālistu pulciņa un laikraksta „Svoja” redakcijas

(5.-12.kl.)

208.kab.

14.00-16.00

Pulciņš „Māksla”

(3.-11.kl.)

102.kab.

15.15-17.15

15.05-16.05

Sporta spēles

(6.-8.kl.)

Sporta zāle

13.40-14.30

13.30-14.10

14.25-15.55

“Intelektuālās spēles”

(1.-12.kl.)

100.kab.

14.20-16.20

Deju grupa „Justify”

(5.-12.kl.)

Aktu zāle

Deju klase

14.00-17.00

13.30-15.30

14.20-17.20

Folklora „Tautas tradīcijas, godi un svētki”

(1.-4.kl.)

Mūzikas kab.

13.45-14.45

(3.kl.)

14.45-15.45

(4.kl.)

12.00 – 13.00 (1.kl.)

13.00 – 14.00

(2.kl)

„Vokālo dotību attīstīšana”

(5.-12.kl.)

Mūzikas kab.

14.50-16.50

Teātra studija ( 1.-4.kl.) Deju klasē

13.30-15.30

13.30-15.30

 

Sagatavoja Jeļena Morozova

direktora vietniece izglītības jomā

tālr.64207545