Interešu izglītības un ārpusstundu nodarbību grafiks

(2019./2020. m. g. 1.sem.)

Programmas un ārpusstundas nodarbības Nodarbību telpa Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Jauno žurnālistu pulciņš/ laikraksta „Svoja” redakcija (5.-12. kl.) K. Arefjeva

(304. kabineta laboratorijā )

 

 

 

14.30 – 16.30      
„Māksla” (6.-12. kl.)

 

R. Šaurova

(102.kab.)

 

Primakova

14.15-16.15

  13.35-15.45  
Sporta spēles

(5.-7. klases)

V. Jupatova

(sporta zālē)

  13.35-15.00      
Intelektuālās spēles

(1.-12. kl.)

N. Šilde

(100. kab.)

      13.35-15.00  
Deju un estētiskas vingrošanas grupa „Justify” (1.-12. kl.) O. Šarlāne

(aktu zālē)

14.20-16.20   13.30 – 14.50   14.20 -16.20
Folklora „Tautas tradīcijas, godi un svētki” (1.-4. kl.)

 

A.Molotkova

(mūzikas kab.)

13.35-14.15 (2.kl.)

  13.35-14.15 (4.kl.)  

12.50-13.30 (1.kl.)

13.35-14.15 (3.kl.)

 

Jaunie pētnieki ( 1.-4. kl.) T. Koziņeca

(310.kab.)

 12.50-14.15      
Vokālo dotību attīstīšana un balss nostādīšana (5.-12. kl.) A.Molotkova

(mūzikas kab.)

 14.20-15.00   14.20-15.00    
Teātra studija (1.-4. kl.) J. Bojāre

(311.kab.)

        13.35-16.15
Jaunais inženieris (5.-9.klases) Z. Baldone

(304.kab.)

    14.00-15.20    

 

Sagatavoja Jeļena Morozova

direktora vietniece izglītības jomā

tālr.64207545