Interešu izglītības un ārpusstundu nodarbību grafiks

(2016./2017. m. g. 1.sem.)

 

Programmas un ārpusstundas nodarbības

Nodarbību telpa

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Jauno žurnālistu pulciņa un laikraksta „Svoja” redakcijas

(5.-12.kl.)

304.kab.

13.40 – 15.40

Pulciņš „Māksla”

(3.-11.kl.)

102.

13.20 – 15.20

14.40 – 15.40

Sporta spēles

(6.-8.kl.)

Sporta zāle

13.30-15.30

“Intelektuālās spēles”

(1.-12.kl.)

100.kab.

15.30 – 16.30

14.15 – 16.15

Deju grupa „Justify”

(5.-12.kl.)

Aktu zāle

Deju klase

14.15 – 17.00

13.30 – 15.21

14.15 -17.00

Folklora „Tautas tradīcijas, godi un svētki”

(1.-4.kl.)

Mūzikas kab.

12.40 -13.40 (2.klase)

14.00 -15.00 (4.klase)

13.40 – 14.40 (3.klase)

12.40 – 13.40

(1.klase)

„Vokālo dotību attīstīšana”

(5.-12.kl.)

Mūzikas kab.

13.40-14.40

14.15-15.15

 

Sagatavoja Jeļena Morozova

direktora vietniece izglītības jomā

tālr.64207545