Sagatavoja Jeļena Morozova

direktora vietniece izglītības jomā

tālr.64207545