Ēdināšanu skolā nodrošina sia KANTĪNE B

INFORMĀCIJA

Par ēdināšanu iespējams norēķināties ar Internetbankas palīdzību, pārskaitot naudu uz sekojošu konta Nr.

SIA „Kantīne B”

Konta Nr. LV59HABA0001409049292

Reģistrācijas Nr. LV 44102004917

 

Komplekso pusdienu cena no 7. – 12. klasei – 1.65 Eur

Pakalpojuma sniedzēja kontā naudai ir jābūt trīs dienas iepriekš pirms pakalpojuma saņemšanas.

(Piektdien līdz plkst. 12:00 jāieskaita nauda par pusdienām pirmdienā).

Maksājuma uzdevumā jānorāda – skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase un periods, par kuru samaksāts.

Lūdzam informāciju aizpildīt korekti, pretējā gadījumā ieskaitīto naudu atskaitīsim maksātāja kontā!

Pusdienu talonus var iegādāties skolas kafejnīcā, tās darba laikā (no plkst. 8:00 – 15:00).

Pusdienu atteikumu slimības vai kādu citu iemeslu dēļ pieņemam tekošajā dienā līdz plkst. 9:00.

Sīkākā informācija un atteikumi pieejami pa tālruni 29396807 – Valmieras 2. vidusskolas ēdināšanas bloks.

 

Klašu kolektīvu atteikums ir jāatsaka 3 dienas iepriekš.

 

Bērni, kuriem ir vajadzīga īpaša diēta, lūdzam, iesniegt ārstu izziņu pie skolas ārsta.

Lūdzam pedagogus veikt pusdienu atteikumus plānotajos skolu pasākumos un informēt par izmaiņām stundu grafikos.

 

Valmieras 2. Vidusskolas audzēkņu kompleksās pusdienas tiek pasniegtas gan ēdnīcā, gan kafejnīcā no plkst. 11:20 – 12:00

Valmieras Viestura vidusskolas audzēkņiem no plkst. 12:20 – 13:00

Pārējos starpbrīžos kafejnīca ir brīvi pieejama.

SIA “Kantīne B”