1944. gadā Krāsotāju ielā 1, Valmierā sakās pirmās nodarbības krievu skolā. 1948. gadā pilsētas vadība pārceļ skolu ēkā Rīgas ielā 42. Absolvējot skolu, audzēkņi ieguva septiņgadīgu izglītību. Tajā paša gadā Pargaujā tiek atklāta sākumskolas filiāle.

1950. gadā skola iegūst vidusskolas statusu. 1954. gadā notiek pirmais skolas izlaidums. 1987. gadā notiek jaunas skolas pamatu likšana. 1.09.1989. gadā atklāj Valmieras 2. vidusskolas jauno ēku. Skola apvieno divus kolektīvus, gan skolotāju, gan skolēnu no 2. un 4. vidusskolām.

Skolas hronika

Gads Notikums skolas dzīvē
2016. gads Dalība Zinātniski – praktiskajā izglītojamo konferencē “Solis nākotnē”, Pleskava. 3,vieta 12.klases skolēnam Artjomam Tomaševičam.
2016. gads Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi piešķīra statusu “Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2016” Valmieras 2.vidusskolai
2016. gads  VJC “Vinda” organizētā “Valmieras Jauniešu gada balva 2016” pasniegšanas ceremonija, nominācijā Gada jauniešu projekts balvu saņem Valmieras 2.vidusskolas ERASMUS+ projekts “European Possibilities”
2016. gads  V2V paraksta partnerību par vides deklarācijas ieviešanu  ar Valmieras pilsētas pašvaldību
2016. gads Skola piedalās Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS), kas ir Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) organizēts pētījums
2016. gads Dalība Vidzemes reģiona skatuves runas un literāro konkursā, 1. pakāpes laureāts MARKS TITKO, 4.klases skolēns
2016. gads Otrā Erasmus + projekta “European Possibilities” sesija Latvijā
2016. gads Projektu konkursa “Starpkultūru dialogs Vidzemē 2015” projekta “Izstāsti savu stāstu” ietvaros Valmieras 2.vidusskolā viesojās Rīgas Lietuvas vidusskolas, Rīgas Ukraiņu vidusskolas un I.Kazakevičas poļu vidusskolas skolēni un skolotāji.
2015. gads Aizsākās mācību konkurss 5.-12.klašu skolēniem  “Dari un izdari”
2015. gads LVA pedagogu meistarklase „Valodas un satura integrēta apguve dažādu mācību priekšmetu stundās sākumskolā” Valmieras pilsētas un starpnovadu skolotājiem sadarbībā ar Valmieras Pārgaujas sākumskolu
2015. gads Pedagogu dalība un uzstāšanās konferencē “Bilingvālās izglītības veiksmes stāsti un attīstības perspektīvas”, Kotla-Jarve, Igaunijā
2015. gads Aizsākās labdarības akciju cikli. Pirmā akcija “Palīdzēsim Valmieras dzīvnieku patversmei”
2015. gads Notika Jeseņina daiļrades konkurss Valmieras skolām un teletilts ar Poliju
2015. gads Holokausta upuru un varoņu memoriālā kompleksa “Jad Vašem” ceļojošā izstāde “Vairāk nekā bērnu spēles”
2015. gads Bērnu vasaras nometne “EKO grams-2!”, Saulkrastos. LVAF atbalsts
2015. gads Skolas kolektīva Justify dalība Mūsdienu deju lielkoncertā TE MĒS ES@M, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
2015. gads Skolas pasākums krievu tradicionālie svētki MASĻEŅICA
2015. gads Pirmo reizi skolā notika akcija “Totālais diktāts”, vairāk informācijas  http://totaldict.ru.
2014. gads Dalība NORD PLUS Junior projektā “Bilingual education: stories of success”
2014. gads Bērnu vasaras nometne “EKO grams!”, Saulkrastos. LVAF atbalsts
2014. gads  Skolas 70. jubileja
2014. gads Draudzīgu attiecību atjaunošana ar Slāvu pamatskolu Kohtla-Jarve, Igaunijā un P. Vileišisa ģimnāziju Pasvalī, Lietuvā
2014. gads  Skolā viesojas pārstāvji no Valmieras sadraudzības pilsētas Solnas,  Zviedrija
2014. gads  Skolā viesojās pārstāvji no sadraudzības pilsētas Pleskavas, Krievija
2014. gads LVA tālākizglītības kursi Valmieras pilsētas un starpnovadu skolotājiem “Mācību satura un valodas integrēta apguve dažādu mācību priekšmetu stundās”
2014. gads  Sadraudzības sakaru dibināšana ar Liepājas A. Puškina 2. vidusskolu un dalība pieredzes apmaiņas seminārā „Valmiera – Liepāja: izaicinājumi un novitātes multilingvālājā izglītībā”
2014. gads  SIA „Valmieras ūdens” rīkotais konkurss „Ūdens un enerģijas spēks”, 3.vieta
2011. gads
2011. gads
2010. gads Multilingvālā centra izveide. Kabineta renovācija, mēbeļu un aprīkojuma iegāde tika veikta SWEDBANK jauniešu programmas „OPEN” ietvaros
2010. gads Tiek organizētās komandu sacensības 10.-12.klašu izglītojamajiem “Krievu valodas un literatūras pasaulē”
2010. gads Skolā notiek „Karjeras diena Valmierā – 2010” Valmieras rajona un tuvāko novadu vidusskolēniem
2010. gads Skolas kolektīva ceļojums uz Ziemeļigauniju
2010. gads Skolas 55. izlaidums
2010. gads Pieredzes apmaiņas un sakaru dibināšanas brauciens uz Daugavpils 10. vidusskolu
2009. gads Skolas 65. jubileja
2009. gads Skolai piešķirts Ekoloģiskās skolas statuss (projekts EKO skola, Vides izglītības fonds)
2009. gads Skolotāju kolektīva ceļojums uz Parīzi, Francija
2009. gads Skolas kolektīvs „Justify” iegūst 1. vietu Vidzemes novadā
2009. gads Skolā notiek „Karjeras diena Valmierā – 2009”
2009. gads Krievu kultūras nedēļas ietvaros: “MASĻEŅICA”
2009. gads Krievu kultūras nedēļas ietvaros: izstādes „Latvijas krievi” atklāšana, piedalījās T. Ždanoka un A. Mitrafanovs
2009. gads Krievu kultūras nedēļas ietvaros: notika krievu valodas olimpiāde pilsētas skolām
05.– 06.2008. gads Draudzīgo saišu atjaunošana ar Novgorodas 4. ģimnāziju
2008. gads Skolotāju ceļojums uz Slovākiju un Poliju
2008. gads Skolas kolektīvs „Justify” iegūst 1. vietu Vidzemes novadā
2008. gads Skolas pasākums krievu tradicionālie svētki MASĻEŅICA
2007. gads Draudzīgu attiecību atjaunošana ar Igaunijas Kohtla – Jarve ģimnāziju
2007. gads Akreditācija. Skolu akreditē uz 6 gadiem
2007. gads Vidusskolu audzēkņu tikšanās ar pilsētas mēru Inesi Boķi
2007. gads Olimpiādes „Intelekts” sadarbība ar Rīgas ģimnāziju MAKSIMA rīkotāj skola Vidzemē
2007. gads „MISS UN MISTERS V2V”
2006. gads Skolas projekts/pasākums „Mēs no Latvijas!”
2006. gads Skolotāju ceļojums uz Ventspili, Latvija
2006. gads Audzēkņu brauciens uz Norvēģiju
2006. gads Skolu apmeklē Krievijas vēstnieks Latvijā V. Kaļužnijs
2006. gads Pilsētas pasākums krievu tradicionālie svētki MASĻEŅICA
2006. gads Mākslas nedēļa skolā
2005. gads Piedalāmies VIDZEMES POP-IELĀ
2004. gads Skolas 60. gadu jubileja
no 2004. gada Dalība DIENAS konkursā „Kas notiek?”
2004. gads Skolu apmeklē Krievijas vēstnieks Latvijā I. Studennikovs
2004. gads Piedalīšanās Eirāzijas zinātniski-praktiskajā konferencē apdāvinātiem bērniem, 12.klases skolēns Ruslans Ivanovs
2004. gads Skolas gada prēmijas pasniegšana
2004. gads Piedalīšanās projektā “Piedalies un ietekmē”
13.09.2003 Miera forums
2003. gads Skolā viesojas naturalizācijas pārvaldes vadītājs Valmierā E. Kokins
2002. gads Sakaru atjaunošana ar Cēsu 2. vidusskolas parlamentu
2002. gads Akreditācija. Skolu akreditē uz 5. gadiem
2002. gads Brauciens uz 8. pētniecisko darbu konferenci Pleskavā
2002. gads Piedalīšanās izstādē “Izglītības iespējas – 2002”
2001. gads Skolā sāk darboties psihologs
2000. gads Skolas 55. gadu jubileja
no 2000. gada Skolas telpās sāk darboties bērnudārzs “Varavīksne”
2000. gads Skolas kolektīva brauciens uz Novgorodu
2000. gads Skolu apmeklē Pleskavas pilsētas mērs
2000. gads Skolas 45. izlaidums
2000. gads Noslēgts sadarbības līgums ar P. Vileišisa ģimnāziju, Lietuva
no 1999. gada Skolā ieviesta bilingvālā apmācība
no 1999. gada Sadarbība ar Pleskavas apgabala apdāvināto bērnu centru, piedalīšanās zinātniski – praktiskajās konferencēs
no 1997. gada Tradicionālie Sv. Valentīna dienas svinības
2000. gads Skolu apmeklē Pleskavas pilsētas mērs
1995. – 1998. gadi Netradicionālās modes skates
1998. gads Skolā viesojas Krievijas vēstnieks Latvijā A. Udaļcovs, Krievijas ceļotājs J. Senkevičs un izglītības ministrs Latvijā K. Greiškalns
1997. gads Skolā tiek izveidots dzīvās dabas stūrītis
1996. gads Metodiskā kabineta atklāšana
no 1995. gada Tradicionālais olimpiāžu uzvarētāju vakars
no 1995. gada Pirmais skolas avīzes “Svoja” numurs, kas veltīts skolas 50 gadu jubilejai
no 1992. gada “Interesanto tikšanos klubs”, teātra studija
01.09.1989. gads Jaunās skolas atklāšana. Skolā apvienojas divu skolu kolektīvi – no 2. vsk. un 4. vsk.
1987. gads Tiek likti pamati jaunajai skolai Raiņa ielā 11
no 1970. gada Tradicionālas skolotāju dienas svinības
no 1980. gada Aizsākās sadarbība ar Cēsu 2. vidusskolu
1960.-1980. gads Tautas universitātes nodarbības reizi mēnesī sarunām ar vecākiem
1954. gads Pirmais 10. klases izlaidums
1950. gads Skola iegūst vidusskolas statusu
1948. gads Skola pārceļas uz telpām Rīgas ielā 42. Skolas absolventi saņem semināra izglītību. Tiek atvērta arī sākumskolas filiāle Pārgaujā, Stacijas ielā 19.
1944. gads Valmierā, Krāsotāju ielā 1 sākas pirmās stundas krievu skolā